Den åbne skole

på virksomhedsbesøg
Introduktion
I forløbet her tager vi udgangspunkt i tankerne bag Den Åbne Skole.
Eleverne skal ud i det omgivende samfund og inddrage lokalsamfundets ressourcer i skoledagen. Og når de gør det skal der laves en kreativ efterbehandling i programmet Pinnacle Studio til Ipad/Iphone.
Gennem arbejdet med præsentationen får eleverne mulighed for at fordybe sig, og i makkerpar arbejdes med den nye viden de har tilegnet sig i forbindelse med besøget.
I programmet Pinnacle kan eleverne på forholdsvis kort tid få skabt en flot film der kan indgå i forløbet som besøget er en del af.
Der arbejdes med lyd, billede og tekst i et kreativt rum med mange muligheder for at anvende kreative effekter.
I den skabende proces får eleverne mulighed for i fællesskab at reflektere over deres oplevelser og sætte det i en sammenhæng med undervisningen i klassen.
I eksemplet her har en gruppe elever været på besøg hos en lokal virksomhed, der producerer glaskunst. Virksomheden har deltaget i et lokalt projekt og har i den forbindelse ønsket at bidrage til elevernes læring.
Virksomheden har stillet deres præsentationsmateriale til rådighed for eleverne, således at denne kan bidrage til fortællingen. Dette materiale er lagt i klassens kanal og danner sammen med klassens billeder og video grundlag for elevernes præsentationer.
Eleverne har fået til opgave at skabe en præsentationsvideo der skal formidle deres oplevelse for elever og forældre i forbindelse med en udstilling på skolen og til den kommende skolefest.
Filmen uploades til klassens kanal og kan herfra nemt deles og vises for både den virksomheden, klassen og andre modtagergrupper.
God fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Kommunikation

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Forløbet skal bidrage til en kobling mellem teori og praksis i undervisningen.
Med udgangspunkt i elevernes fælles medieindsamling skal eleverne formidle deres oplevelse i lyd, tekst og billede.
Eleverne skal med fokus på målgruppen formidle deres oplevelser i et sprog, der passer til genren.
Forberedelse

Teknisk

Inden forløbet skal du oprette en fælles kanal på Skoletube til klassen, som skal bruges til alle de optagelser af billeder og video som eleverne tager i forbindelse med besøget. Elevernes optagelser der uploades til kanalen på Skoletube kan hentes af alle i klassen, og dermed kan samlingen danne et fælles grundlag for egne og andres præsentation.
Til elevernes færdige produkt, er det en forudsætning, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Et besøg i åben skole-regi vil ofte være knyttet op på et læringsforløb i undervisningen. Inden besøget tales om hvilke forventninger, der er til den dokumentation eleverne forventes at lave under besøget, samt hvad de eventuelt skal have et særligt fokus på under besøget.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/1861222/224d70cbaad813df28fc

Aktiviteten trin for trin

Før besøget
Eleverne præsenteres for opgaven der knytter sig til besøget.
Pinnacle Studio vises kort i form af et eksempel, så eleverne danner sig et billede af, hvad der forventes af dem under besøget.
Under besøget
På deres mobiltelefoner tager eleverne billeder og små videoklip, der dokumenterer deres oplevelser.
Medierne uploades direkte til den fælles kanal på Skoletube. Ved at dele kanalen, kan eleverne anvende andre elevers materiale i egne præsentationer og mixe deres fortælling om oplevelsen med udgangspunkt i et bredere materialegrundlag.
Efter besøget
Hent Pinnacle Studio til Skoletube & Børnetube appen til iPad og iPhone
Log ind på appen med dit UNI-Login
Opret en ny præsentation
Hent det ønskede materiale fra kanalen på Skoletube
Beskær filmklip i den ønskede længde
Tilpas billeder
Tilføj tekst til præsentationen
Tilføj overgangseffekter imellem billede og video
Tilføj musik, lydeffekter og speak
Udgiv film til Skoletube.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne kan formidle deres tilegnede viden i en videopræsentation.
Elevens egne billeder og video er mixet med andres materiale og med materialer leveret af virksomheden.
Eleverne har, i samarbejdet, været i stand til at skabe en kreativ produktion
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Den åbne skole med Pinnacle Studio” cc:by LærIT