Digitale julebøger med Book Creator

Multimodale fortællinger
Introduktion
Julen nærmer sig og i forløbet her skal eleverne arbejde med julen som tema, når de  værktøjet Book Creator på Skoletube laver deres egen digitale julebog. I arbejdet kombineres fysiske juleaktiviteter hvor børnene tegner og laver julepynt, med den digitale fortælling i Book Creator. De fysiske elementer digitaliseres og inddrages i e-bøgerne, der produceres i Book Creator. I Book Creator kan eleverne arbejde med både lyd, video, tekst og også anvende grafiske elementer i arbejdet, så de kreative fortællinger kan få frit spil. Book Creator rummer alle de elementer og muligheder der kræves for at skabe en multimodal ebog. Elevernes fortællinger understøttes af de forskellige modaliteter og alle elever kan være med og møde udfordringer svarende til deres faglige niveau og kreative styrker. Elever der har udfordringer med skriftsproget understøttes på fin vis i Book Creator. Der arbejdes i forløbet her med en kombination af fiktiv historiefortælling og elevernes fortællinger om f.eks juleminder og juleønsker. Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 1.-2. kl. Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleverne skal fortælle om oplevelser de har haft i forbindelse med julen. Eleverne skal kombinere forskellige formidlingsformer i deres bog. Eleverne skal skabe en julefortælling hvor de inddrager fysiske elementer.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator. Ved oprettelsen dannes en kode der skal deles med eleverne.

Fagligt

Eleverne skal udarbejde en indholdsfortegnelse inden de går i gang med at producere deres bog. Der kan eventuelt være en fast skabelon for bogens indhold. Alternativt kan der udarbejdes en idébank som eleverne kan vælge fra, når de producerer deres bog.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator i din Chrome Browser Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator. Opret et bibliotek hvor elevernes bøger kan samles. Nu kan eleverne logge ind i biblioteket med den kode der blev genereret ved oprettelse af biblioteket. Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket. Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen. Det er muligt at diktere teksten samt at få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator. Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning, eller benytte skærmlæseren, hvis du har AppWriter. Det er muligt at anvende både talebobler og tænkebobler i din bog. Billeder kan indsættes fra Skoletubecomputeren eller ved søgning på Google i Book Creator eller fra tjenesten Pixabay eller Unsplash. Det er ligeledes muligt at indsætte former og figurer i bogen. Det er muligt at arbejde med tegning i Book Creator. Med computerens webcam kan du tage både billeder og video direkte ind i din bog. Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube. Der findes vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleverne har lavet fortællinger med udgangspunkt i egne erfaringer. Eleverne har skabt en fortælling med anvendelse af flere modaliteter. Eleverne har kombineret fysiske elementer med den digitale fortælling.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Digitale julebøger med Book Creator” cc:by LærIT”