Digitale julebøger med Book Creator

Multimodale fortællinger
Introduktion
Med julen som tema, skal eleverne i dette forløb arbejde med multimodale fortællinger i værktøjet Book Creator på Skoletube.
Eleverne producerer digitale julebøger, hvor de kombinerer fysiske produkter som tegninger og julepynt, med den digitale fortælling i Book Creator. I arbejdet kan der anvendes både lyd, video, tekst og grafiske elementer i arbejdet.
Værktøjet er særdeles fleksibelt og intuitivt. Book Creator rummer alle de elementer og muligheder der kræves for at skabe en multimodal ebog hvor de forskellige modaliteter kombineres og understøtter elevernes formidling.
Der arbejdes i forløbet her med en kombination af fiktiv historiefortælling og elevernes fortællinger om juleminder, juleønsker, julens historie og meget andet. Eleverne gør i bogen brug af billeder, video, lyd og tekst.
Elever der har udfordringer med skriftsproget understøttes på fin vis i Book Creator, og de mange muligheder for at anvende forskellige formidlingsformer er motiverende for alle klassens elever.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal formidle fortællinger om oplevelser de har haft i forbindelse med julen.
Eleverne skal kombinere forskellige formidlingsformer i deres bog og skabe sammenhæng i anvendelsen af lyd, video og tekst.
Eleverne skal skabe en julefortælling hvor de inddrager fysiske elementer, og lader dem indgå i den digitale præsentation.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et biblioteket i Book Creator.
Ved oprettelsen dannes en kode der skal deles med eleverne.

Fagligt

Det er en god idé at tale med eleverne om hvilke emner der skal være med i julebogen. I kan eventuelt lave en liste med idéer på tavlen.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator i din Chrome Browser
Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator.
Opret et bibliotek hvor elevernes bøger kan samles.
Nu kan eleverne logge ind i biblioteket med den kode der blev genereret ved oprettelse af biblioteket.
Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket.
Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen.
Det er muligt at diktere tekstensamt få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator.
Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning, eller benytte skærmlæseren.
Det er muligt at anvende både talebobler og tænkebobler i din bog.
Billeder kan indsættes fra Skoletube computeren eller ved søgning på Google i Book Creator, eller tjenesten Pixabay eller Unsplash
Det er ligeledes muligt at indsætte former og figurer i bogen.
Det er muligt at arbejde med tegning i Book Creator.
Med computerens webcam kan du tage både billeder og video direkte ind i din bog.
Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har i deres julebøger formidlet deres juleoplevelser.
Eleverne har kombineret forskellige formidlingsformer i deres bog og skabe sammenhæng i anvendelsen af lyd, video og tekst.
Eleverne har skabt en julefortælling hvor de har inddraget fysiske elementer, og ladet dem indgå i den digitale præsentation.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Digitale julebøger med Book Creator” cc:by LærIT”