Digt en historie med Tiki-Toki

multimodale fortællinger
Introduktion
I dette forløb skal eleverne digte historier i programmet Tiki-toki. Eleverne skal producere en kronologisk fortælling i tidslinjeværktøjet med tekst de selv har skrevet og med billeder, som de selv har taget og redigeret.
Elevernes tekst bliver på den måde en multimodal produktion, hvor billeder og tekst komplementerer hinanden og skaber flere lag i historien.
I eksemplet, der tages udgangspunkt i her, er der lagt op til at arbejde med en science fiction fortælling, men man kan nemt bruge forløbet til andre typer af historiedigtning.
Eleverne arbejder selv med at tage og redigere billeder til historien.
Tidslinjeaspektet i Tiki-Toki gør, at det er et oplagt værktøj til at arbejde med ift. kronologiske historier eller dagbøger.
Tidslinjen hjælper eleverne til at skabe overblik over historien, og Tiki-toki har en nem brugerflade, som gør, at programmet er brugervenligt og kan bruges på alle klassetrin.
Det er også et program som i høj grad lægger op til at arbejde med multimodale tekster. Her i forløbet er der brugt tekst og billeder, men Tiki-Toki har derudover utrolig mange muligheder ift at indsætte links, videoer, lydklip m.m. ind. Herved får eleverne mulighed for at skabe et produkt med mange tolkningsmuligheder.
Medier og modaliteter er en vigtig faktor i børn og unges dannelse. Tiki toki tager udgangspunkt i teknologier, som eleverne allerede kender til fra deres fritid f.eks. det at koble tekst og billeder, hvilket er motivationsskabende, men Tiki-Toki præsenterer dem også for det anderledes og udfordrer dem på dette punkt.
Programmet giver mulighed for samarbejde og er et godt værktøj, når klassen skal arbejde med tekstfremstilling.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Fremstilling

Eleven kan fremstille større multimodale produktioner
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan skabe en multimodal tekst med blik for tekster og billeders sammenhæng.
Eleverne kan tage og redigere billeder som lægger op til forskellige fortolkninger.
Eleverne kan planlægge, digte  og gennemføre en kronologisk historie.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne har inden forløbet arbejdet med fotos og redigering og kender til begrebet multimodale tekster.
Derudover har eleverne haft et forløb omkring Science-fiction genren eller den genre I har valgt til arbejdet.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start med at introducere til forløbet for klassen.
Eleverne planlægger en rå ramme for deres historie, samt hvilke billeder de skal bruge i fortællingen.
Start med at åbne programmet Tiki-Toki på Skoletube og opret en ny tidslinje. Her giver I jeres tidslinje en titel og vælger en dato ude i fremtiden (hvis det er science fiction).
I kan også tilføje en lille velkomst som f.eks. kunne være en kort introduktion til din historie.
Til sidst tilføjer I et af jeres billeder som baggrundsbillede til tidslinjen.
Nu er jeres tidslinje klar til, at I kan redigere i den.
Det kan være en god ide at lade eleverne arbejde med en skitse til historien, inden de går i gang med at skrive historien. Det kan fx være ud fra berettermodellen. Derudover skal eleverne også overveje, hvilke billeder der vil passe til afsnittene. Til dette arbejde kan dette dokument med fordel bruges skabelonen Sci-Fi historie Tiki-Toki.
For at oprette det første afsnit i jeres historie, skal I oprette en ny begivenhed.
Her vælger I en titel på jeres afsnit, og I vælger start- og sluttidspunkt. I feltet “Intro” skriver I selve din historie.
Hvis I har brug for ekstra tekst, bruger I værktøjet “Ekstra info”  (Indsæt tooltip “Ekstra tekst”).
Når I skal indsætte billeder på jeres afsnit, redigerer I begivenheden under “Admin”.
Her kan I vælge et eller flere billeder til begivenheden.
I Tiki-toki kan eleverne samarbejde ved at logge ind i den samme tidslinje. Det kan være en fordel, hvis man er flere i gruppen. og (Indsæt tooltip “Sådan samarbejder man”).
Når I er færdige med jeres historie kan I arbejde med, hvordan jeres tidslinje skal vises, og hvordan begivenhederne skal placeres
Til sidst udgives historien på klassens kanal på Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne opretter afsnit i Tiki-toki.
Eleverne arbejder med tidslinjens udtryk med blik for deres historie.
Eleverne tager, redigerer og anvender symbolske fotos som ekstra lag i deres historie.
Eleverne producerer et færdigt multimodalt produkt.
Eleverne anvender træk fra Science fiction-genren.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Marie Lassen Jørgensen og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Digt en historie med Tiki-Toki” cc:by LærIT”