Din omverden som musikinstrument

rytmisk arbejde med Soundation
Introduktion
Skal der være en melodi, før det kan kaldes musik? Nej. Det er Safri Duo et godt eksempel på. Skal der så være en fast rytme, før noget kan kaldes musik? Heller ikke. Der findes masser af musik, der ikke har et fastlagt tempo, men hvor klangene flyder taktløst fra den ene akkord til den næste.
Velkommen til et rytmisk kreativt forløb hvor eleverne skal lave rytmiske figurer på baggrund af de lyde, der omgiver os til dagligt. Der er lyde overalt, hvor vi færdes, og disse lyde kan bruges til at skabe musikalske strukturer med. Nogle ting er allerede rytmiske i sig selv – eksempelvis en kopimaskine – og andre objekter eller steder rummer en masse lydlige potentialer.
I dette forløb skal eleverne ud i verden og optage lyde med skoletube app’ens diktafon. Disse lyde skal bruges til at lave en rytmisk komposition, som de klipper sammen i Soundation. På den måde får eleverne skabt en repræsentation af et sted (eksempelvis et køkken) eller et objekt (eksempelvis en bil) på en musikalsk og kreativ måde.
Det spændende ved at arbejde på denne måde er, at vi får udvidet vores horisont og forståelse for, hvad musik egentlig er. Derudover vil forløbet også gøre eleverne mere opmærksomme på de lyde, vi omgiver os med og få givet dem en større bevidsthed omkring det at lytte til verden.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 3.- 4. kl.
Musikalsk skaben

Eleven kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • At kunne undersøge, udvælge og sammensætte lyde og klange  
  • At kunne skabe rytmiske lydillustrationer på baggrund af de lyde, vi omgås
  • At kunne anvende digitale værktøjer til at skabe, forme og manipulere lyde med.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have en grundlæggende forståelse for rytmiske strukturer i 4/4. Som en lille kickstarter kan eleverne også introduceres for denne film, der kan være med til at inspirere dem i den kreative proces.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to. De starter med at få en ramme eller et benspænd af læreren. Det kan eksempelvis være en bil, kopirummet, kirken, skoven, gymnastiksalen eller noget helt andet. Herefter går grupperne ud til det pågældende sted eller objekt.
Eleverne bruger nu skoletube app’ens diktafon til at optage lyde fra det pågældende sted eller objekt. Tramp i jorden/gulvet, smæk med døre, slå med genstande, råb (hvis der eksempelvis er en stor rumklang på stedet) og få så mange lyde som muligt med derfra.
Når eleverne er færdige med at optage, vender de tilbage til skolen, hvor de logger sig ind på Skoletube og starter med at downloade deres optagelser og importerer deres lyde til Soundation.  
Nu kan den kreative proces begynde. Eleverne skal nemlig klippe og klistre i lydoptagelserne og skabe rytmiske figurer og lydlandskaber med de hjembragte optagelser.
Her er en række tips og tricks, som eleverne kan følge:

  • Skab et beat med en dyb- og højfrekvent lyd.
  • Trim en lyd og gentag den.
  • Brug af EQ til at hæve top og bund.
  • Brug lydflader som kontrast til beatet.

Disse tips kan være med til at sætte eleverne i gang og give dem inspiration til, hvad man kan foretage sig med optagelserne.
Når kompositionen er færdig, udgives den til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven har undersøgt et objekts eller et steds lyde og har indsamlet disse lyde med en optager.
  • Eleven har skabt en rytmisk komposition på baggrund af udvalgte hverdagslyde  
  • Eleven har anvendt digitale værktøjer til at skabe, forme og manipulere optagede lyde
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Din omverden som musikinstrument” cc:by LærIT”
Efter dette forløb vil vi foreslå at I fortsætter det rytmiske arbejde med forløbet “Omverdenen som slagtøj“, der bygger videre på netop de færdigheder, som er bragt i spil her.