Elevrespons med VoiceThread

multimodalt samarbejde
Introduktion
I forløbet her skal eleverne arbejde med at give konstruktiv respons på hinandens tekster.
Eleverne arbejder sammen i et team, hvor de i VoiceThread skal give feedback på hinandens tekster, mens de skriver dem.
Eleverne benytter programmet til at lave feedback via små video, lydklip og kommentarer med tekst.
I eksemplet her er vist et skriftligt arbejde med novelleskrivning i 8. klasse i danskfaget.
I VoiceThread får eleverne mulighed for at kombinere kommentarer, lyd og video i arbejdet med at give feedback. Det visuelle element i programmet lægger i høj grad op til, at eleverne skal gå i dybden med deres respons og fordybe sig i den, så de kan give konkrete og tekstnære eksempler.
Forløbet “Elevrespons i VoiceThread” indgår i procesorienteret skrivning som en del af responsfasen og er altså et af stadierne under tilblivelsen af teksten.
Eleverne skal dykke ned i hinandens tekster og give konstruktiv kritik både på form, grammatik, stavning og indhold.
Læreren kan med fordel konkretisere opgaven ved at udvælge nogle fokuspunkter fra gang til gang eller lade det være op til eleverne, hvad de gerne vil vejledes på gennem responsen fra deres team-kammerater.
At arbejde med elevfeedback medfører læring i forhold til at skulle forholde sig til andres tekster.
Eleverne arbejder med til at læse korrektur, men skal også forholde sig til indholdet. Dette er med til at sætte fokus på deres egen skrivestil og åbner øjnene for andre måder at skrive på. Derudover bliver eleverne opmærksomme på hvilke faglig krav, der stilles til arbejdet.
Som lærer vil du med fordel også kunne bruge programmet til at give kommentarer, når du selv retter elevernes skriftlige arbejder og skal give dem feedback på disse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk efter 9. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer
Eleven kan registrere og korrigere egne og andres fejl

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  1. Eleverne skal kunne rette og vurdere andres skriftlige arbejder
  2. Eleverne skal kunne kommunikere respons via lyd, video og skriftsproget
  3. Eleverne skal kunne arbejde i teams omkring respons og deltage i kommenteringen
  4. Eleverne skal kunne rette en tekst
Forberedelse

Teknisk

Eleverne skal gemme deres tekst i PDF-format (Tooltip “docs/word til PDF)
Inden forløbet starter skal eleverne oprette en kanal i teamet, hvor de senere kan lægge deres Voicethread ind.  Læreren meldes også ind i kanalen.
Det kan være en fordel som lærer selv at kigge videoerne under “Trin for trin” igennem, inden du præsenterer det for eleverne på klassen, samt selv prøve at oprette en VoiceThread og give respons gennem programmet.

Fagligt

Eleverne skal kende til at give respons, og det er en fordel, at man som lærer har lavet aftaler med klassen, omkring hvordan responsen gives og modtages.
Eleverne skal have viden om genren, faglige krav til opgaven samt afgrænsning af, hvad de skal respondere på.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

 
 
 
 
 
 
 

Aktiviteten trin for trin

Læreren starter med at introducere VoiceThread i starten af skriveforløbet, samt taler med eleverne om respons og rammen for responsen i teamsamarbejdet.
Når eleverne er klar til at lave respons åbner de programmet VoiceThread og logger ind med deres UNI-login og skal nu oprette en ny VoiceThread. Herefter uploader eleverne deres tekst, som de har lavet om til PDFformat.
Eleverne laver nu en kommentar til teamet i forhold til, hvad de gerne vil have respons på i denne omgang.
Eleverne udgiver nu deres VoiceThread på Skoletubekanalen, som teamet har lavet i forbindelse med forberedelsen.
Nu kan teamet tilgå og arbejde i deres VoiceThreaden via kanalen.
Nu kan teamet gå i gang med at kommentere med tekst, med lyd og med video.
Læreren har også adgang og kan følge med i responsen samt kan kommentere, hvis det giver mening i forhold til teamet.
Undervejs kan ejeren af teksten selv kommentere og f.eks. bede om respons på noget nyt, inden skrivearbejdet fortsætter, og teksten skrives færdig ud fra teamets respons.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne deltager i VoiceThreaden
Eleverne kommenterer med tekst, lyd og video.
Eleverne kommenterer hinandens kommentarer i VoiceThreaden.
Eleverne giver respons på grammatik, stavning, form og indhold
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Marie Lassen Jørgensen og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Elevrespons i VoiceThread” cc:by LærIT”