Engelskbøger i Book Creator

Multimodale fortællinger
Introduktion
I forløbet her tages Book Creator i anvendelse som et dokumentations- og formidlingsværktøj, der kan følge eleverne gennem hele skoleåret i engelskundervisning.
Eleverne arbejder løbende på at skabe og udvikle deres bog. Der arbejdes med både skriftligt og mundtligt engelsk i forløbet.
Med anvendelse af blandt andet billeder, lyd og video understøttes elevens udvikling med et sproglige fokus, når eleverne udvikler deres præsentationer om de emner der arbejdes med i undervisningen.
I eksemplet, der er udviklet til 3. klasse, lægges der vægt på udvikling af elevernes ordforråd. Der arbejdes med faste vendinger, gentagelser og også elevernes kreative præsentationer inddrages i bogen.
Kravene kan let tilpasses en anden elevgruppe og med det kreative værktøj er det let at differentiere kravene til elevernes arbejde.
Arbejdet med de multimodale bøger giver eleverne mulighed for at øve sig i at lave autentiske præsentationer. Formen på formidlingen kan let varieres og kombineres med de øvrige værktøjer fra Skoletube.
Anvendelsen af de digitale muligheder i programmet giver gode muligheder for, at eleverne kan arbejde videre med deres præsentationer. Eleverne kan lytte til deres optagelser, udvælge, forfine, remediere, give og modtage feedback og derved opnå en dynamisk proces for læringen.
Elevernes bøger uploades let til Skoletube og kan deles med forældrene.
Rigtig god fornøjelse med arbejdet
Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 1.-4. kl.
Mundtlig kommunikation

Eleven kan deltage i korte og enkle samtaler om konkrete hverdagsemner på engelsk
Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan formidle deres viden i lyd, billeder og tekst.
Eleverne kan uddrage vigtige delelementer fra undervisningen og præsentere dem i Book Creator.
Eleverne kan give og modtage feedback på arbejdet.
Forberedelse

Teknisk

Det kræver en computer med en Chrome-browser, for at kunne bruge Book Creator på Skoletube.
Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator.
Ved oprettelsen dannes en kode der skal deles med eleverne.
Det kan ligeledes anbefales, at der oprettes enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Her kan I gemme de færdige bøger og dele dem med forældrene, eller udstille dem på PLC.

Fagligt

Arbejdet med forløbet bygger bro mellem de enkelte temaer der arbejdes med i engelskundervisningen, Forløbet indgår som et element i undervisningen løbende hen over året.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator på Skoletube i din Chrome Browser
Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator.
Eleverne logger ind i biblioteket med den kode, der blev genereret ved oprettelse af biblioteket.
Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket.
Hvis man som i eksemplet vil kunne zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic.
Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen.
Det er muligt at diktere teksten samt at få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator.
Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning.
Det er muligt at anvende både talebobler og tænkebobler i din bog.
Billeder kan indsættes fra Skoletubecomputeren eller ved søgning på Google i Book Creator eller fra tjenesten Pixabay eller Unsplash.
Anvender man paneler kan man vælge at zoome på billederne og stille skarpt på dele af motivet.
Med computerens webcam kan du tage både billeder og video direkte ind i din bog.
Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube.
Hvis man ønsker at dele bøgerne med forældrene, kan man vælge at oprette en forældreadgangskode.
Der findes vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven kan formidle deres ordforråd med anvendelse af forskellige modaliteter.
Eleven kan udvælge og formidle deres viden i præsentationen i Book Creator.
Eleven har givet, modtaget og handlet på feedback fra klassekammeraterne.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Engelskbøger i Book Creator” cc:by LærIT”
Topbillede og udvalgt billede: TimHill CC0 fra Pixabay
Videoklip med ur PIRO4D
Musik intro: My Favorite Regret CC BY Josh Woodward