Eventyr fortalt i Book Creator

Multimodale fortællinger
Introduktion
Den klassiske eventyrfortælling er temaet for dette forløb, hvor eleverne skaber multimodale eventyrfortællinger i værktøjet Book Creator på Skoletube.
Ved hjælp af tekst, billeder, grafik og lyd kombineres fortælling, så de forskellige modaliteter spiller sammen og supplerer hinanden. Book Creator er et let og lækkert værktøj, der hurtigt bliver et solidt værktøj i elevernes værktøjskasse.
Book Creator byder på mange kreative muligheder så eleverne kan skabe spændende fortællinger. Der kan arbejdes i mange lag, hvilket giver det grafiske udtryk mere dybde.
I eksemplet er der anvendt en comic-skabelon. Det giver gode muligheder for at zoome i billeder og derved opnå flere variationsmuligheder for brug af billeder.
Eleverne har mange muligheder for at arbejde med tekst i præsentationen og der kan inddrages talebobler og mange andre visuelle virkemidler der kendes fra bøgernes univers. Når der arbejdes med tekst kan eleverne diktere deres tekst direkte ind i Book Creator. Det er også muligt at få både skrivestøtte og hjælp til oplæsning i arbejdet.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i velkendte faglige situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan skabe et eventyr med anvendelse af eventyrtræk
Eleverne kan skabe en eventyrstemning i sin fortælling
Eleverne kan formidle i flere modaliteter og skabe sammenhæng mellem dem.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Det er ligeledes en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator.
Ved oprettelsen dannes en kode der skal deles med eleverne.
Ønsker man at eleverne kan zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic og anvendes paneler.

Fagligt

Eleverne bør have arbejdet med eventyrgenren og eventyrtræk inden de skal skabe deres fortællinger.
Det anbefales ligeledes at eleverne undervises i hvordan man formidler multimodalt og skaber sammenhæng mellem de forskellige formidlingsformer.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator på Skoletube i din Chrome Browser
Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator.
Opret et bibliotek hvor elevernes bøger kan samles.
Nu kan eleverne logge ind i biblioteket med den kode der blev genereret ved oprettelse af biblioteket.
Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket.
Hvis man som i eksemplet vil kunne zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic.
Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen.
Det er muligt at diktere teksten samt at få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator.
Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning, eller benytte skærmlæseren, hvis du har AppWriter.
Det er muligt at anvende både talebobler og tænkebobler i din bog.
Billeder kan indsættes fra Skoletubecomputeren eller ved søgning på Google i Book Creator eller fra tjenesten Pixabay eller Unsplash.
Anvender man paneler kan man vælge at zoome på billederne og stille skarpt på dele af motivet.
Det er ligeledes muligt at indsætte former og figurer i bogen.
Det er muligt at arbejde med tegning i Book Creator.
Med computerens webcam kan du tage både billeder og video direkte ind i din bog.
Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube.
Der findes vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har skabt et eventyr hvor de har anvendelse et eller flere karakteristiske eventyrtræk
Eleverne har skabt en eventyrlig stemning i sin fortælling ved hjælp af billeder, tekst, lyd og grafik
Eleverne har formidlet i flere modaliteter og skabt sammenhæng mellem brugen af dem
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Eventyr i Book Creator” cc:by LærIT”
Topbillede: CC0 – Erwin Bosman – https://pixabay.com/photo-3006298/