Fødekæder - fødenet

med Peoplotr
Introduktion
I dette forløb skal eleverne lave et eksempel på et fødenet over Afrikas savannes plante- og dyreliv. Til dette formål bruges programmet Peopleplotr, som egentlig er et program til at producere stamtræer, men som vi bruger til at lave et kombineret fødenet/fødekæde.
Det smarte er, at vi via billeder og navne på dyrene/planter, kan danne os et overblik hvem der spiser hvad og hvem. Herefter kan vi trykke på et udvalgt ”plot” og så kan vi læse meget mere om det udvalgte led i fødenettet.
Aktiviteten er ind tænkt i et forløb omhandlende ”Afrikas Savanne”, hvor eleverne som en del af evalueringen, skal lave dette fødenet, med relevante informationer om de forskellige dyr/planter.
Eleverne kan understøtte deres tekst til hvert ”plot”, med både billeder, video og evt. link fra nettet.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur/teknologi 3.-4. kl.
Perspektivering

Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  1. Eleverne kan lave et fødenet over Afrikas plante- og dyreliv.
  2. Eleverne kender til rovdyr, planteædere og planter.
  3. Eleverne kan lave små fagtekster om de enkelte dyr.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Har du ikke arbejdet med værktøjet Peoplotr før, se da de grundlæggende programtekniske videovejledninger om programmet her.

Fagligt

Eleverne skal have arbejdet med emnet Afrikas Savanne, herunder rovdyr, planteædere og planter. De skal have adgang til et dyreleksikon, eks. verdens-dyr.dk Læreren skal have udvalgt, de spørgsmål eleverne skal besvare ved hvert led i fødenettet.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Log på skoletube og åben “Peopleplotr”
Har du ikke arbejdet med værktøjet Peoplotr før, se da alle vores grundlæggende programtekniske videovejledninger om programmet her, og se hvordan du opretter plots, indsætter tekst, billeder, video mm, forbinder plots og til sidst udgiver dit færdige produkt på Skoletube,

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne forklarer hvad udvalgte dyrs føde består af, eksempelvis løven.
Eleverne kan give eksempler på planter, planteædere og rovdyr.
Eleverne kan give eksempler på dyr og plante fra den Afrikanske savanne.
Eleverne udvælger relevante oplysninger (eksempelvis):

  • Hvad spiser dyret?
  • Har dyret specielle spise- og/eller jagtvaner?
  • Led i fødenettet/fødekæden?
  • Trusler imod dyret?
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Malene Olsen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Bogtrailer med Animoto” cc:by LærIT”