Folkedrab med Tiki-Toki

Skab overblik med digitale tidslinjer
Introduktion
I forløbet her skal der arbejdes med en særlig tragisk del af verdens historie, folkedrab.
Det internationale samfund har defineret 8 begivenheder som folkedrab fra år 1900 til nu. Vi tager udgangspunkt i folkedrabet i Rwanda, som foregik i 1994.
I løbet af 3 måneder blev omkring 800.000 tutsier brutalt slået ihjel af ekstremistiske hutuer. Op mod 2 millioner mennesker blev drevet på flugt, heraf tusindvis sårede og traumatiserede.
Ved hjælp af tidlinjeværktøjet Tiki Toki ses der nærmere på de begivenheder der gennem 1994 udspillede sig i Rwanda før, under og efter folkedrabet.
Tidslinjen i Tiki-Toki bidrager til elevernes læring og skaber overblik, når eleverne formidler deres tilegnede viden i lyd, billede, video og tekst.
Tiki Toki er et virkelig godt værktøj til arbejdet med historiske begivenheder og anvendelsen hjælper eleverne med at skabe det nødvendige overblik frem mod afgangsprøverne.
Forløbet her kan enten gennemføres som i eksemplet, hvor vi fordyber os i et et folkedrab, eller som et samlet overblik over alle folkedrabene.
I forløbet her anvendes materialet på Folkedrab.dk.
Rigtig god arbejdslyst med værktøjet Tiki-Tiki.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 7.-9. kl.
Kronologi og sammenhæng

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne har viden om en historisk begivenhed
Eleverne har lært faglige begreber, der knytter sig til temaet folkedrab, og kan anvende disse i et konkret eksempel.
Eleverne kan forstå, hvilke roller de forskellige aktører havde i folkedrabet i Rwanda.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

For at løse opgaven skal eleverne have overblik over folkedrabets aktører.
Eleverne skal ligeledes have viden om FN’s Folkedrabskonvention samt de 8 folkedrabets stadier, defineret af Gregory Stanton.
Eleverne tilegner deres faglige viden på folkedrab.dk, hvor der findes en lang række artikler med god, tilgængelig viden om folkedrab generelt og specifikt om hvert enkelt folkedrab.
Det anbefales af se spillefilmen Hotel Rwanda, som findes på filmstriben.dk

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


 

Aktiviteten trin for trin

Opret en ny tidslinje i Tiki-Toki
Gør tidslinjen klar til samarbejde.
Opret en ny begivenhed på tidslinjen. Er der lange tekststykker, kan det indsættes som ekstra info.
Indsæt et billede fra Skoletube fra computeren eller fra nettet, eller Flickr.
Hent medier direkte fra Skoletube. Som i eksemplet hvor der er lavet små film i WeVideo.
Indsæt film fra Youtube eller anden videotjeneste. På archive.org findes en række medier om Rwanda der kan anvendes frit i præsentationen.
Ønsker man øget overblik kan der arbejdes med kategorier, således at begivenhederne kan tilknyttes kategorier og der kan skabes øget overblik.
Vælg den visning der passer bedst til tidslinjen.
Udgiv tidslinjen til Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne kan gengive forløbet i folkedrabet i Rwanda.
Eleverne kan dele folkedrabet i Rwanda ind i de 8 stadier.
Eleverne kan med multimodale fortællinger formidle deres viden.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Folkedrab med Tiki-Toki” cc:by LærIT”