Forfatterskabslæsning med Tiki-Toki

multimodale fortællinger
Introduktion
I forløbet her arbejdes der med forfatterskabslæsning i tidslinjeværktøjet Tiki-Toki. Med udgangspunkt i et eksempel omkring Ole Lund Kirkegaards forfatterskab tages værktøjet Tiki-Toki i brug i en multimodal fortælling om forfatterens liv og værkerne der har formet karrieren. Eleverne samarbejder let i Tiki-Toki og det visuelle overblik med kategorier bidrager til en samlet forståelse. Tiki-Toki fungerer godt til videndeling og formidling. I arbejdet, hvor klassen fordyber sig i Ole Lund Kirkegaards mange klassiske fortællinger, fungerer tidslinjen som udstillings-, inspirations- og videndeling-platform. Eleverne formidler deres tilegnede viden i lyd, billede, video og tekst i en kreativ formidling. Det er nemt at anvende de øvrige værktøjer fra Skoletube i arbejdet med tidslinjen. I eksemplet er WeVideo brugt til at fortælle om bogen Gummi-tarzan. Klassen laver en fælles tidslinje, hvor eleverne i grupper har ansvar for hver deres begivenhed. Begivenhederne sorteres i kategorier for at skabe overblik og sammen med periodemarkeringerne bidrager de til et samlet overblik over forfatterens liv og værkerne. I eksemplet her arbejder der både med Ole Lund Kirkegaards liv, forfatterskab, de verdensberømte fortællinger samt udvalgte filmatiseringer. Billederne er en vigtig del af Ole Lund Kirkegaards fortællinger. Det kan derfor anbefales at lade eleverne være kreative og skabe deres egne billeder der kan anvendes i præsentationerne. Rigtig god fornøjelse med arbejdet med et forfatterskab i værktøjet Tiki-Tiki
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl. Læsning

Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleverne kan analysere og beskrive udvalgte værker. Eleverne kan beskrive det særlige univers i Ole Lund Kirkegaards bøger. Eleverne kan beskrive de forskellige typer af børn vi møder i Ole Lund Kirkegaards fortællinger. Eleverne kan finde ligheder og forskelle mellem bog og filmatisering.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Derudover skal læreren oprette en tidslinje til klassen inden arbejdet sættes i gang. Alternativt kan skabelonen ‘Forfatterskabslæsning med Tiki-Toki‘ kopieres. Der oprettes en ny tidslinje. Tidslinjen åbnes herefter for samarbejde. Tidslinjen udgives herefter til klassens kanal. Nu er tidslinjen klar til brug, og resten af forløbet vil derfor blive beskrevet i afsnittet Aktiviteten trin for trin. I arbejdet med begivenhederne til den fælles tidslinje kan eleverne inddrage andre af Skoletubes værktøjer.

Fagligt

Eleverne arbejder i forløbet både med forfatterens liv og værkerne der har skabt det populære forfatterskab. CFU har lavet et fint overblik over undervisningsmateriale omhandlende Ole Lund Kirkegaards forfatterskab. I udlånssamlingen findes en række materiale til lån, herunder også bogen “Ole Lund Kirkegaard et forfatterskab” af Torben Weinreich og på mit CFU findes ligeledes film til streaming. Et portræt af Ole Lund Kirkegaard kan ses på CFU og på Forfatterweb
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Start eventuelt med at se en lille quickguide til arbejdet med Tiki-Toki. I hver gruppe oprettes en kanal på Skoletube, sådan at gruppen nemt kan samle og dele deres materiale med hinanden. Materialerne uploades i første omgang til gruppens kanal på Skoletube. Herefter vælges det materiale, der skal bruges til begivenheden på tidslinjen. På tidslinjen kan der formidles med videoklip, lydklip eller præsentationer lavet i andre værktøjer på Skoletube. Derudover kan der tilføjes tekst og billeder til begivenheden. Hvis eleverne ønsker at anvende længere tekster, kan de arbejde med funktionen ekstra info. Det kan være en god idé at inddele tidslinjen i perioden, som det ser i eksemplet. Det kan hjælpe med overblikket og understrege udvikling over tid.
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleverne kan beskrive genretræk i Ole Lund Kirkegaards historier. Eleverne kan bidrage til fortællingen om forfatterens liv og karriere. Eleverne kan med multimodale fortællinger formidle viden om de værker de har arbejdet med.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Forfatterskabslæsning med Tiki-Toki” cc:by LærIT”