Forklar et musikinstrument

med Explain Everything
Introduktion
Velkommen til dette musikforløb, hvor eleverne skal bruge værktøjet Explain Everything til at forklare og demonstrere deres viden om et musikinstrument. Eleverne skal arbejde med instrumentets opbygning, tonernes placering, akkord dannelse eller hvad I nu har været igennem på klassen. Med Explain Everything er mulighederne mange. Eleverne kan med dette værktøj lave kreative præsentationer og forklaringer af det stof, de skal gennemgå.
Forløbet kan struktureres således, at eleverne to og to arbejder sammen om et instrument, som de skal forklare noget om. Det kan eksempelvis være, hvordan tonerne er placeret på et klaviatur, hvordan man bygger dur-akkorder op, eller hvilke fællestræk der er mellem en guitar og en bas. Eleverne tager billeder af deres instrument, og bruger det som udgangspunkt for deres præsentation. Herefter indsættes der forskellige elementer som tekst, indtaling, tegninger, pile og lignende. Alt sammen noget der stimulerer fortællingen og understreger vigtige pointer.
Med dette forløb får eleverne mulighed for at arbejde med instrumentkendskab og musikteori på en sjov og kreativ måde gennem det digitale værktøj. De bliver skarpere på deres viden, idet de, udover at skulle forstå den viden, de har erhvervet sig gennem undervisningen, nu også skal kunne forklare den. Denne proces bliver meget nemmere og sjovere med Explain Everything.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 4.-6. kl.
Musikforståelse

Eleven kan udpege og navngive grundelementer i opbygningen af musikstykker

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne forstå et instruments opbygning, tonernes placering og deres forhold til hinanden
At kunne videreformidle deres viden og demonstrere deres forståelse gennem en præsentation i Explain Everything.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Det er en forudsætning, at eleverne har arbejdet med de enkelte instrumenter og har et basalt kendskab til disse. Forløbet kan dog let tilpasses efter de emner, I har været igennem i musikfaget.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

 

Aktiviteten trin for trin

Eleverne går sammen to og to og udvælger et instrument, som de vil fortælle om. Det kan være en god idé at få indsnævret opgaven yderligere således, at de f.eks. kun skal fortælle om en guitars tonestruktur, opbygning af en dur akkord på et klaviatur eller som vist i eksemplet ovenfor, klaviaturets toneopbygning.
Herefter tager eleverne et billede af det instrument, de vil fortælle om, med det udstyr som de vil bruge til opgaven.
Eleverne logger ind på appen Explain Everything og opretter et nyt projekt, og billedet eller billederne af instrumentet kan efterfølgende hentes ind fra kamerarullen i Explain Everything.
Nu kan selve arbejdet med forklaringer begynde. Eleverne kan skrive tekst til præsentationen. Dette får de også brug for til at skrive navnene på tonerne, de enkelte instrumenter, intervaller eller hvad de nu arbejder med.
Derudover kan det være en fordel at kende til tegneværktøjet og figurer.
Desuden kan der hentes billeder af nodelinjer, toner og instrumenter i ressourcekanalen “Noder med mere”.
Når indholdet er klar på de enkelte sider, er det tid til at lave en optagelse. Optagelserne kan også laves undervejs eller ændres løbende efter behov.
Når optagelserne er færdige og både billede, lyd og tekst er på plads, udgives projektet til Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en præsentation af et instrument i Explain Everything
Eleven har gennem præsentationen forklaret det planlagte område fx beskrevet tonenavne og placering
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Påkjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Forklar musikinstrument med Explain Everything cc:by LærIT”
Andre forløb
Er du klar til andre gode ideer til forløb?
Se hvad Explain Everything ellers kan bruges til, eller gå ombord i vores øvrige forløb til musikfaget.
Rigtig god fornøjelse.