Fortæl med julens lyde

i Soundation
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal lære at lave deres egne julefortællinger krydret med julelyde, lydeffekter og musik, sådan at historien får os i den helt rette stemning. Med udgangspunkt i en kort fortælling eleven selv har skrevet eller i et uddrag af en historie man vil præsentere, lærer eleverne at bygge fortællingen op sammen med hyggelige og jul’ede reallyde, samt med julemusik de selv kan tilpasse ved hjælp af Soundations MIDI funktion. Eleven skal efter at have indtalt sin fortælling, derefter krydre fortællingen med julelyde – enten egne optagelser, lyde fra ressourcekanalen med julelyde og måske med lidt julemusik i baggrunden. Vi har altså fokus på at skabe den rette stemning, ved at udvælge centrale lyde, kolde vinterlyd, leg i sneen, højtidens lyde, udpakning af gaver, tryllelyde hvis der dukker en nisse op…. klippe dem til og få dem placeret de rigtige steder. Derudover vil pan-funktionen være god til at få den rette rum-fornemmelse. Desuden vil vi i dette forløb præsentere jer for mulighederne ved at bruge Soudantions MIDI-funktion, som giver eleven mulighed for også at komponere musik direkte til sin fortælling vha. computerens tastatur. Dette giver eleven en unik mulighed for at understøtte eksempelvis en legende scene med et lille selvkomponeret stykke muntert musik. Eleven kan også hente kendte julesange som MIDI-fil fra fx midiworld.com, trække dem ind i soundation og skabe sin egen fortolkning af en given julesang, så den passer bedre til fortællingen. På den måde får vi både arbejdet med læsning, oplæsning, dramatisering samt giver eleverne redskaber til at de også kan komponere, improvisere og skabe ét samlet produkt af en julefortælling. Rigtig glædelig lyd.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl. Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleven kan forfatte en kort julefortælling eller eleven kan udvælge en central del fra en julefortælling. Eleven kan indtale sin fortælling Eleven kan lægge reallyde på sin fortælling Eleven kan udgive en lydfortælling
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have adgang til julehistorier på læringscentret eller være støttet i at skrive en kort julefortælling. Denne tekst skal være afsættet for lydfortællingen.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleven åbner Soundation og starter med at optage sin fortælling eller uddraget af den julefortælling, som man har valgt. Herefter kan eleven lytte til samlingen julelyde i ressourcekanalen Julelyde. Eleven downloader lydklip der skal bruges. De hentede lydklip importeres  til Soundation. Lydklippene tilpasses Fortællingen udgives til klassens kanal på Skoletube    

Masterclass

Dette afsnit indeholder vejledninger til at opnå større resultater og effekter med lydfortællingen.  Indret fortællingens rum (del 1) Lær at placere lydbilledet (del 2) Lær at lave lydkulisse med en kort lyd over en længere varighed Midi – sådan gør du. Lær hvordan du selv indspiller fra dit tastetur og hvordan du importerer julesange i midi-formatet. I Klippet vises import fra siden midiworld.com
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en kort julefortælling Eleven har indtalt fortællingen Eleven har bygget et lydmiljø op af reallyde og stemningslyde Eleven har udgivet en færdig lydfortælling
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Fortæl med julens lyde” cc:by LærIT.