Genrekendskab med Easelly

På date med genrene
Introduktion
I dette forløb tages der udgangspunkt i arbejdet med avisens genrer.
Eleverne skal arbejde med at forstå og forholde sig til genretrækkene for en udvalgt journalistisk genre. I en kreativ opgave i Easelly skal eleverne omdanne genrerne til kontaktannoncer. De skal med andre ord forestille sig, at deres genre skal sælge sig selv og fortælle om, hvem den er. Herved er eleverne nødt til at skulle forholde sig til

  • hvilke karakteristika genren har,
  • hvem genren henvender sig til
  • hvordan genrens layout er osv.

Genrerne kan ofte være svære at forstå, men via programmet Easelly får eleverne mulighed for at fordybe sig i arbejdet på en fantasifuld og kreativ måde. Det er et program med mange muligheder som gør, at man kan lave et produkt som er flot, gennemarbejdet og kreativt.
Opgaven bliver til en kreativ leg for eleverne, hvor det visuelle indtryk også spille en stor rolle. Eksemplet som bruges her i forløbet tager som sagt udgangspunkt i de journalistiske genrer, men man vil med fordel også sagtens kunne bruge opgaven til at arbejde med fx de fiktive genrer.
Her i forløbet har eleverne netop arbejdet med nyhedsartikel-genren og har gjort sig nogle erfaringer sammen med læreren ift at sætte fokus på at finde genretræk og kriterier. Det vil være et godt afsæt for at kunne dykke videre ned i de andre journalistiske genrer.
Der arbejdes i grupper af to elever med seks forskellige genrer, hvor hver gruppes produkt bliver en kontaktannonce lavet i Easally. Annoncen sættes op ud fra fem overskrifter.
Det at binde det faglige i danskfaget på noget kreativt gør, at man skaber mulighed og rum for, at eleven selv forholder sig til arbejdet og skaber et produkt, hvorigennem elevens viden konstrueres. Det bliver som navnet Easelly antyder et “staffeli” for eleven, hvor på han eller hun hænger sin viden.
Ved at bruge et program som Easelly fanger man eleverne, der hvor de er og skaber motivation.
Dette er et forløb hvor fordybelses, genreforståelse og kreativitet går hånd i hånd og bliver et redskab for eleven til at kunne forstå og bruge genren.
God fornøjelse!

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.- 9. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal finde genretrækkene for deres genre.
Eleverne skal fordybe sig i og blive fortrolige med de journalistiske genrer.
Eleverne skal kunne bruge Easelly til at sætte en annonce op med figurer,objekter, baggrund og tekstbokse
Eleverne skal bruge deres fantasi og kreativitet til at omsætte genren.
Forberedelse

Teknisk

Inden forløbet sættes i gang skal du have oprettet en afleveringskanal eller en præsentationskanal til klassen.
Derefter skal du tilføje dine elever til kanalen, så de kan uploade deres annonce, når de er færdige med denne.
På kanalen Genrekendskab med Easelly kan du og eleverne tilgå et eksempel på en skabelon, som kan bruges til gennemgangen med eleverne. Derudover findes der eleveksempler på arbejdet med genrerne som inspiration, inden de selv går i gang med arbejdet.

Fagligt

Inden selve forløbet går i gang har eleverne arbejdet med journalistik og nyhedsformidling. De har fået en række begreber og er klædt på med et fagligt sprog. Derudover har de arbejdet med at indkredse nyhedsartikel-genren samt læst eksempler på denne.
Eleverne søger viden om deres genre fx under mediehåndbogen på Avisen i Undervisningens hjemmeside.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne får to og to tildelt en genre (fx. reportage, baggrundsartikel, Klumme, kommentar eller debatindlæg). Der må meget gerne være flere grupper der arbejder med samme genre.
Eleverne får nu til opgave at skulle lave en kontaktannonce for deres genre.
I gruppen skal eleverne forholde sig til følgende overskrifter i kontaktannoncen:

  • “Hvem er jeg?”
  • “Hvad er mine kvaliteter?”
  • “Hvad er jeg god til?”
  • “Hvordan ser jeg ud?”
  • “Hvem/hvad søger jeg?”

Eleverne søger viden om deres genre fx under mediehåndbogen på Avisen i Undervisningens hjemmeside.
Åbn programmet og oprette en ny Easelly.
Vælg en baggrund, som I synes, er passende.
Herfra kan I lave opsætningen på kontaktannoncen, som I synes, bare I husker at have alle overskrifterne med. Du kan fx vælge at sætte nogle figurer ind, som du kan skrive dine overskrifter i.
Herefter laver I en overskrift på annoncen og herefter underoverskrifter og jeres tekst. Husk at man kan ændre på størrelse, skrifttype og farve.
Der kan anvendes skrivestøtte, oplæsningsstøtte samt indtales tekst i Easelly.
I kan også dekorere jeres annonce på forskellige måde fx ved at indsætte forskellige objekter.
Nu kan I udgive jeres annonce på skoletube.
Når alle annoncer er færdige fremlægges de i grupper for hele klassen.
Kontaktannoncerne lamineres og hænges dem op i klassen, så der altid kan vendes tilbage til dem, når de senere skal arbejde med avisgenren igen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne viser genretrækkene omskrevet i kontaktannoncen
Eleverne diskuterer genrekriterierne i gruppen
Eleven kan fremlægge sin genre ud fra Easelly’en
Eleven bruger sin fantasi til at omskrive genren til en kontaktannonce og bruger Esally til visuelt at assistere deres budskab.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Marie Lassen Jørgensen og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Genrekendskab med Easelly” cc:by LærIT”