Global warming - a hot topic

Gyldendal engelsk 4.-6.klasse
Eksempel
Eksemplet herover viser en besvarelse til opgaven Global warming.
I løbet af forløbet har I læst, set og hørt om jordens opvamrning og drivhusgasser. I skal nu med jeres viden om dette emne komme med forslag til at hjælpe klimaet i verden. Til denne opgave skal I sammen bruge VoiceThread.
Trin-for-trin

Aktiviteten trin for trin

Læreren
Læreren starter med at kopiere og udgive den VoiceThread, som er lavet til opgaven (som du finder i opgaven hos Gyldendal). Kopien udgives til klassens kanal.
Har klassen ikke en kanal, så se her hvordan man opretter en klassekanal.
Eleven
Se hvordan eleven går ind i kanalen og kommenterer, når VoiceThread-opgaven først ligger i klassens kanal.
Når eleven vælger at kommentere, bliver man automatisk logget ind og kan derefter gå i gang med at beskrive og kommentere.