Chart

Lær elementet Chart at kende. med det kan du hurtigt lave et cirkel- eller et søjlediagram, og på den måde illustrere data og målinger.

Eksempel