Image Hotspot

Hvad er Image Hotspot

Bliv præsenteret for elementet Image Hotspot i H5P.

Opret Image Hotspot

Sådan opretter du et image hotspot element

Vælg farve på hotspots

Sådan vælger du farven på dine punkter

Video på hotspot

Se hvordan du kan lægge en video ind på et punkt.

Billede på hot spot

Sådan lægger du et billede på et hot spot

Tekst på hot spot

Sådan lægger du tekst på et hot spot

Visningsmuligheder

Vi kigger på forskellige muligheder for visning af indholdet.

Udgiv Image Hotspot

Sådan udgiver du dit image hotspot. Husk at du godt kan arbejde videre med elementet efter at det er udgivet.

Eksempel