Image Juxtaposition

Juxta Position

Dette værktøj giver dig mulighed for at lægge to billeder ind over hinanden, hvor du med et greb har mulighed for at køre det ene ind over det andet – enten fra siden eller op / ned.

Værktøjet giver muligheder for at vise forandringer og lave grundige sammenligninger.

Eksempel