Timeline

Elementet Timeline kan, som navnet antyder, bruges til at lave tidslinjer og vise et indhold i en kronologisk rækkefølge.
Eksempel