Hammershøi

er lige til at forklare
Introduktion
Velkommen til dette forløb om at analysere kunstværker af Vilhelm Hammershøi med Explain Everything. Det at arbejde med billedanalyse handler ofte om at kunne gå systematisk til værks og bruge forskellige vinkler til at få alle detaljer med; lige fra undersøgelsen af det motivets konkrete elementer, til det fortolkende og vurderende omkring farvevalg, komposition, motivets fremstilling mm, og over til de mere perspektiverende vurderinger af værket; hvad ved vi om perioden, kunstneren og temaet som værket berører. Alle disse erkendelser vil vi gerne have at eleven kan komme omkring, og det er måske nemmere at hjælpe eleven til i Explain Everything end i så mange andre programmer.
I forløbet tages udgangspunkt i en af Skoletubes mange ressourcekanaler, nemlig Ordrupgaards samling af Hammerhøis værker. Udover at ressourcekanalen måske er den nemmeste måde overhovedet at finde et unikt materiale, sikrer vi samtidig også et værk i høj kvalitet, udvalgt at kyndige mennesker og ikke mindst at billedet frit kan bruges af eleven til opgaven.
Så opgaven er ganske enkel – hent et kunstværk og brug Explain Everything på iPad / Chromebook til at lave en gennemgang af værket.
Explain har en række tekniske muligheder, der direkte understøtter eleven i sit arbejde. Disse muligheder finder du gennemgået med små videoklip i forløbsbeskrivelsen “Aktiviteten trin for trin” samt i links til eleven, men her vil vi lige komme ind på dem også.

 • Det er nemt at hente indhold til sin billedanalyse i en af Skoletubes mange ressourcekanaler. Det gøres direkte fra Explain, og eleven har dermed en tæt kobling mellem indhold og værktøj allerede fra starten af opgaven.
 • Når eleven vil vise et udsnit kan man bare trække to fingre fra hinanden på skærmen og dermed zoome ind på et bestemt område i billedet.
 • Når eleven vil pege tænder man for markøren.
 • Eleven bruger flere dias sådan at den samlede analyse er disponeret med en side til hvert område.
 • Eleven kan tage en optagelse om fra starten eller bygge sin fortælling sammen i mindre bidder.
 • Når man vil udvælge særlige områder i motivet, kan udsnitsværktøjet nemt og enkelt kopiere det område som man markerer.
 • Når man vil arbejde med komposition kan man trække linjer og figurer ind over motivet for at understrege det man taler om.

Så opgaven er enkel at gå i gang med. Indholdet er lige ved hånden. Programmet understøtter elevens behov for at udtrykke sig. Læreren har overblik over forløbet og kan se de færdige besvarelser i klassens kanal.
Rigtig god fornøjelse.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
 • Lær at beskrive et billede
 • Lær at vise og fortælle om kompositionen i et billede
 • Lær at fortolke billedets handling og budskab
 • Lær at vurdere billedets tema
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal (iPad) / afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave billedanalyser. Eleverne skal være bekendt med fagudtryk som fx det gyldne snit.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Inden eleven skal i gang med selve opgaven, skal eleven gå ind i samlingen af Hammershøis værker. Eleven bruger nogle minutter på at kigge på værkerne inden man bestemmer sig for det værk man vil arbejde med. Herefter tilmelder (iPad) / tilmelder (web) eleven sig til ressourcekanalen.
Eleven åbner Explain Everything og opretter et nyt projekt.
Herefter importerer eleven værket af Hammershøi.
Eleven kopierer eventuelt værket til en række sider i sit projekt, sådan at der er en side til hvert afsnit i analysen; fx en forside hvor man kan fortælle hvilket billede man har valgt, side to om kunstneren og måske andre af dennes værker, side tre kan bruges til at fortælle om værket og side fire kan handle om værkets komposition mm. På den måde har eleven gjort det nemt at gøre optagelserne mere overkommelige og præcise.
Eleven kan inden optagelsen går i gang, have glæde af at være fortrolig med at kunne zoome og flytte på et element, kunne pege med en markør, kunne bruge beskæringsværktøjet, vide hvordan man kan zoome på hele siden og hvordan man kan låse billeders rotation og bruge låste hjælpestreger.
Herefter laver eleven sine optagelser.
Den færdige optagelse udgives herefter i klassens kanal.

Elevvejledning
Her er en række links til videovejledninger, der kan være nyttige til forløbet.
Sådan tilmelder du dig en ressourcekanal https://vimeo.com/156520503
Sådan opretter du et nyt projekt https://vimeo.com/153905315
Sådan henter du et billede fra en ressourcekanal på Skoletube https://vimeo.com/164991142
Sådan bruger du markøren https://vimeo.com/153919858
Sådan bruger du beskæringsværktøjet https://vimeo.com/164960814
Sådan zoomer du https://vimeo.com/164960811
Sådan låser du elementer mod rotation https://vimeo.com/164961397
Sådan laver du linjer til at fortælle om komposition https://vimeo.com/164962361
Tip til at lave en god optagelse https://vimeo.com/164964271
Sådan udgiver du din optagelse til klassens kanal på Skoletube https://vimeo.com/164966083
 
læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
 • Eleven har beskrevet værkets motiver og elementer
 • Eleven har forklaret om kompositionen i værket
 • Eleven har fortolket værkets handling og budskab
 • Eleven har fortalt om et af Hammershøis værker, og har måske også nævnt nogle karakteristiske træk ved hans værker
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Hammershøi er nemt at forklare cc:by LærIT”
Læs mere om Skoletubes samarbejde med kunstmuseet Ordrupgaard her.