Lærervejledning

Hvordan arbejder man med undervisning, aflevering og evaluering på skoletube?
En forudsætning for at undervise med skoletube er, at man kan levere undervisning, modtage afleveringer og give feedback. På skoletube kan det gøres på mange måder, men det foregår nemmest via en afleveringskanal.
Afleveringskanalen kan betragtes som jeres fælles læringsrum på Skoletube, og den kan der arbejdes med uanset om I bruger computer, tablets eller telefoner.

Du laver et oplæg til din undervisning, som du præsenterer for eleverne i jeres kanal eller på klassen. Eleverne kan herefter løse opgaven med Skoletubes værktøjer, og afleverer deres produkt i afleveringskanalen. Når du modtager afleveringen, kan du give eleven feedback. Det kan du gøre på klassen, men du kan også gøre det i afleveirngskanalen.
I det følgende gennemgås hvordan du kan udarbejde og kommunikerer undervisning til dine elever på skoletube, hvordan eleverne kan løse stillede opgaver med skoletubes værktøjer og afleverer dem til dig, og hvordan du efterfølgende kan give feedback på deres afleveringer.

Undervisning med Skoletube

Du kan bruge skoletubes mange værktøjer til at understøtte dit læreroplæg. Det kan du gøre enten ved at bruge dem i forbindelse med præsentationer og oplæg på klassen eller ved at lave oplæg, som du deler med dine elever i jeres afleveringskanal.
De oplæg som du producerer og deler med dine elever i afleveringskanalen, kan ses af alle de elever som er tilmeldt kanalen. (tooltip om tilmelding af elever)
Du kan dele stortset alle filformater i afleveringenskanalen, så du er ikke begrænset til at formidle din undervisning via Skoletubes værktøjer. Du kan altså også lave oplæg i form af tekstdokumenter, film, powerpoints etc. (Tooltip, hvor der afleveres forskellige formater til kanalen) Du kan i øvrigt finde yderligere inspiration til undervisning med skoletubes mange værktøjer i vores inspirationsforløb. (Tooltip der viser vejledningssitet)

Elevproduktion og aflevering med Skoletube

Dine elever kan udarbejde produktioner med alle skoletubes værktøjer. Disse produktioner afleveres i afleveringskanalen (tooltip og en elevaflevering) og kan kun ses af dig og den elev, som har afleveret.
Du vil som undervise modtage besked, når eleven har afleveret noget i afleveringskanalen, og du kan hurtigt danne dig et overblik over alt det, som den enkelte elev har afleveret i kanalen (Tooltip, hvor der klikkes på den enkelte elev). Det kan f.eks. bruges i forbindelse med skole-hjem samtaler og/eller elevplaner.

Feedback på elev-afleveringer