I speak English

with VoiceThread
Introduktion
Velkommen til dette forløb hvor eleverne skal bruge stemmen til at besvare en række opgaver i engelskfaget. Til forløbet anvendes programmet VoiceThread på SkoleTube. I VoiceThread kan eleverne besvare opgaverne ved at indtale besvarelsen gennem mikrofonen på deres mobil, tablet eller computer.
Forløbet er struktureret således, at du som lærer laver en VoiceThread med en række billeder inden for en bestemt kategori eks. animals, numbers, food osv. Du kan stille en række spørgsmål til billederne som f.eks. “What do you see on this picture?” Eleverne skal nu besvare spørgsmålet ved at bruge mikrofonen og tvinges dermed til at TALE engelsk.
Formålet med dette forløb er at få eleverne til at tale engelsk. Ved at anvende VoiceThread er den enkelte elev ikke eksponeret for resten af klassen, når vedkommende udtaler de engelske ord. Eleven kan øve sig på svaret, inden han/hun indtaler svaret. Svaret kan slettes og tages om, hvis udtalen ikke var tilfredsstillende.
Forløbet er super nemt at komme i gang med både for dig som lærer og for eleverne. De enkelte VoiceThreads kan laves på ganske få minutter og det er nemt at finde sjove og inspirerende billeder fx på Flickr.     
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Egnelsk 1.-4. kl.
Kommunikation

Eleven kan udvise mod ved at deltage aktivt i sproglige aktiviteter

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne bidrage med ord og sætninger i en VoiceThread kun ved brug af stemmen
At kunne bruge billeder som sproglig støtte
At kunne deltage både selvstændigt og som gruppe i besvarelsen af opgaven
At blive mere tryg ved at bruge stemmen aktivt i engelskundervisningen
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Inden forløbet sættes i gang opretter du en VoiceThread. Du kan fx nemt bygge den op med medier fra Skoletube eller med indhold fra Flickr. Indtal et par spørgsmål til dine sider, og så er materialet klar til brug. Som en sidste finpudsning, kan du indstille hvordan eleverne må kommentere, og udgive din VoiceThread til klassens kanal.
Herefter kan eleverne arbejde med opgaven sådan her.

Fagligt

Sørg for at lave opgaver, der bygger på de temaer og ord, som I har arbejdet i timerne.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Når du er færdig med at oprette en VoiceThread (se afsnittet Forberedelse herover), er I klar.
Eleverne går sammen to og to.
Eleverne besøger klassens kanal og besvarer nu spørgsmålene mundtligt ved at anvende mikrofonen på deres computer. De kan derudover vælge at tegne imens, de taler.
Mens eleverne arbejder, kan du fint følge med i hvad der kommer af nye kommentarer.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har bidraget med ord og sætninger i en VoiceThread kun ved brug af stemmen
Eleven har deltaget både selvstændigt og som gruppe i besvarelsen af opgaven
Eleven er blevet mere tryg ved at bruge stemmen aktivt i engelskundervisningen
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “I speak English” cc:by LærIT”