Interaktiv grammatik

- med Mark the Words
Introduktion
I forløbet arbejder klassen med grammatik og ordklasser. Eleverne skal først arbejde gruppebaseret og derefter individuelt med grammatiske øvelser og udarbejdelsen af mark the words-moduler til hinanden.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 10. kl.
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation

Eleverne udvikler i en gensidig vekselvirkning mellem læsning og fremstilling et fagligt begrebsapparat til at kunne indsamle, undersøge, uddrage og sammenligne informationer, samt diskutere, vurdere og reflektere over egne faglige, personlige og sociale forudsætninger både mundtligt og skriftligt.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleven kan arbejde reflekteret med grammatiske øvelser
2. Eleven kan arbejde med grammatik som genre
3. Eleven kan arbejde multimodalt med både tekst, ordklasser, og digitalt modul
4. Eleven kan arbejde interaktivt med “Mark the words”
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal være introduceret til arbejdet med grammatik. Eleverne skal have en grundlæggende forståelse for at arbejde med ordklasser, og indsigt i de forskellige ordklasser.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/2369243/dd669e9ef463e303b4b5
 

Aktiviteten trin for trin

Fælles på klassen diskuteres hvilke ordklasser der findes, og hvordan man kan identificere en bestemt ordklasse i en sætning.
Del derefter eleverne op i forskellige grupper ud fra ordklasserne. Nogle af eleverne skal lave opgaver med navneord, udsagnsord og tillægsord, andre skal koncentrere sig om forholdsord osv.
Eleverne arbejder derefter sammen to og to om at lave selve grammatikopgaven i H5P-modulet Mark the words. Først skal eleverne udvælge et tekststykke, som de vil arbejde med. H5P-modulet Mark the Word oprettes. Så sætter eleverne deres udvalgte tekststykke ind i modulet og markerer de ord, som tilhører den ordklasse, de er tildelt. Endelig udgives modulet i præsentationskanalen på Skoletube. Efter modulet er udgivet, kan eleverne i klassens præsentationskanal se deres klassekammeraters grammatikopgaver, og kan afprøve dem på kryds og tværs.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven kan anvende H5P modulet Mark the words til at udarbejde grammatiske øvelser til sine klassekammerater
Eleven viser forståelse for grammatiske grundbegreber
Eleven har sat sig ind i de forskellige ordklasser
Eleven har skabt en interaktiv oplevelse i H5P modulet
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Lis Skousen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Interaktiv grammatik med Mark the Words” cc:by LærIT”