Interaktive analyser af musikvideoer

- med H5P og berettermodellen
Introduktion
I forløbet arbejder klassen med musikvideoen som genre. Eleverne arbejder med de forskellige hovedtyper: lyrisk, performance og narrativ, med udgangspunkt i Lukas Grahams seneste udgivelser. Det primære fokus i forløbet er den narrative musikvideo.
I anvendelsen af H5P modulet Interaktiv video, får eleverne utallige muligheder for at interagere med musikvideoen som medie, og der er fra lærerens side også rig mulighed for at anvende berettermodellen på en spændende ny måde.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 10. kl.
Fortolkning

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til genre og situation
 
Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
 
Eleverne udvikler endvidere en mere selvstændig og reflekteret tilgang til arbejdet med litteratur og andre æstetiske tekster. Den almene dannelse konsolideres ved at øge elevernes evne til med indsigt at analysere og bearbejde tekster, samt at have overblik over, vurdere og reflektere over tekster.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleven kan anvende berettermodellen som analyseværktøj
2. Eleven kan arbejde med musikvideoen som genre
3. Eleven kan arbejde multimodalt med både tekst, analysemodel og video
4. Eleven kan arbejde interaktivt på en konstruktiv måde
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal

Fagligt

Eleverne skal være introduceret til arbejdet med berettermodellen som analyseredskab. Eleverne skal have en grundlæggende forståelse for at arbejde med musikvideoer.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne gen-introduceres for Berettermodellen som analyseværktøj. Eleverne ser forskellige eksempler på nutidige og ældre musikvideoer som er narrative og bygget op omkring de narrative kendetegn. Det kan eksempelvis være:

Læreren introducerer derefter H5P-modulet interaktiv video for eleverne.
Derefter skal eleverne arbejder to og to sammen om at sætte interaktioner ind i musikvideoen “Golden” lavet af Brandon Beal og Lukas Graham, så den passer ind i berettermodellen. I hver interaktion skal eleverne kort beskrive, hvad der kendetegner et anslag, en præsentation, en uddybning osv. samt en forklaring af hvorfor det netop er her i videoen, anslaget, præsentationen, uddybningen osv. kan findes. Til sidst i videoen skal eleverne oprette en quiz til resten af klassen, som indeholder spørgsmål omkring berettermodellen og musikvideoen som genre.
Efter eleverne er færdige med at arbejde med H5P modulet, skal eleverne udgive deres interaktive video i afleveringskanalen og fremvise den for resten af klassen.

Som ekstra opgave, kan man vælge at lade eleverne finde endnu en narrativ musikvideo efter eget valg og derefter sætte den ind i Berettermodellen på samme vis.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven kan anvende H5P modulet interaktiv video til at sætte en musikvideo ind i Berettermodellen
Eleven viser forståelse for musikvideoen som genre
Eleven kan anvende berettermodellen som analyseredskab
Eleven har skabt en interaktiv oplevelse i H5P modulet
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Lis Skousen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Interaktive analyser af musikvideoer” cc:by LærIT”