Bogtrailers med Animoto

multimodale anmeldelser
 
Introduktion
Eleverne laver boganmeldelser formet som Trailers i programmet Animoto. Trailer-genrens virkemidler anvendes i dette forløb til at sætte boganmeldelser på en ny formel. Dette nye format kaldes en “Bogtrailer”.
Når eleverne arbejder med traileren som form i forbindelse med deres boganmeldelser, så tvinger formen dem til at tage stilling til hvilken målgruppe, samt hvilke væsentlige temaer og pointer, den læste bog har. Elevens valg og anmeldelse tilrettelægges i programmet Animoto, som en fængende visuel og auditiv fortælling, der skal sælge den læste bog til andre. Elevernes Bogtrailers deles i en klassekanal på Skoletube.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleverne kan udlede centrale citater og passager fra bogen
2. Eleven kan udvælge musik og temaer, der underbygger bogens stemning
3. Eleverne kan strukturere en fortælling med billeder og tekst.
4. Eleven kan anvende Trailer genrens virkemidler.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave boganmeldelser. Eleverne skal være bekendt med traileren og denne genres træk.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

På klassen vises ovenstående eksempel på en “Bogtrailer”, og det diskuteres hvilke virkemidler, der er brugt, og hvilke andre virkemidler der er karakteristiske for en trailer. Du kan finde flere eksempler på trailers her.
Eleven finder de af bogens temaer, som skal indgå i traileren. Her kan eleven underbygge hans valg af temaer ved at udpege relevante passager eller citater i bogen, som understøtter temaerne.
Eleven finder relevante eller tager selv relevante billeder, som skal underbygge hans anmeldelse.
Eleven udarbejder sin Bogtrailer på tidslinjen i Animoto, og bruger de udvalgte billeder samt tekst til at strukturerer hans trailer. Du kan i vejledningen her se, hvordan man arbejder med at indsætte billeder og indsætte tekst i Animoto.
I Animoto vælger eleven et tema og vælger den baggrundsmusik, som han mener giver et indtryk af bogens stemning.
Når traileren er færdig, udgives den på skoletube og deles i klassens kanal.
 
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager.
Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer
Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Uffe Lyngdal Sørensen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Bogtrailer med Animoto” cc:by LærIT”