Månedsbøger med Book Creator

Multimodale fortællinger
Introduktion
Fællesskab og sammenhold, leg og læring. At være en del af en klasse i den danske skole, det er noget helt unikt.
I forløbet her arbejdes der med klassens historiefortælling – fortællingen om klassens leg, læring, fællesskab og meget andet, når der skabes månedens bog i Book Creator.
Eleverne skaber fortællingerne og producerer bogen til forældrene, kammeraterne og sig selv.
Der arbejdes med faglige emner, sociale aktiviteter, lege, frikvarter, ture og alt det andet der er en del af elevernes skoleliv.
Bogen skabes af klassen i fællesskab og bliver en del af elevernes digitale fodspor, en del af fortællingen om deres skolegang.
Bogen deles med forældrene og giver dem et kig ind i hverdagen i skolen
Indholdet af bogen er i høj grad op til at eleverne at beslutte i fællesskab. Det kan give en god debat i klassen.
De mange kreative muligheder i Book Creator giver vide rammer for elevernes arbejde. I eksemplet er vist nogle få af uendelig mange temaer, der kan arbejdes med i bøgerne.
Hvorfor ikke beskrive månedens sjoveste øjeblik, mest populære leg i frikvarter, bedste klassecitat, faglige udfordring. Eller måske den hyggeligste klassetid, et besøg uden for skolen, gæster i klassen, en filmanmeldelse eller udfordre forældrene med sjove og finurlige gåde, lavet i comics i Book Creator.
Man kan som i eksemplet arbejde med faste indlæg i bogen. Temaer der på skrift beskrives af eleverne i hold, eller individuelt. En afstemning, præsentation af nye elever eller lærere eller måske et portræt af en sportsgren en fra klassen dyrker, et kæledyr, en SFO-aktivitet eller en forælders arbejde.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Kommunikation

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne kan formidle deres budskab til en forældre og kammerater
Eleverne kan beskrive deres emne i tekst, lyd og billeder
Eleverne kan bidrage til et fælles arbejde omkring klassens bog
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator.
Ved oprettelsen dannes en kode der skal deles med eleverne.
I forløbet lægges der op til at man fletter elevernes bøger til en fælles bog, derfor er det vigtigt, at alle vælger det samme format til deres bøger.
Ønsker man at eleverne kan zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic og anvendes paneler.

Fagligt

Rammen for arbejdet skal være tydelig for eleverne. Det er vigtigt at modtageren er i fokus, så der bliver skabt et produkt der giver modtageren lyst til at se med igen måneden efter.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator på Skoletube i din Chrome Browser
Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator.
Opret et bibliotek hvor elevernes bøger kan samles.
Nu kan eleverne logge ind i biblioteket med den kode der blev genereret ved oprettelse af biblioteket.
Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket. Det er vigtigt at alle vælger den samme skabelon, da bøgerne til sidst samles til en bog.
Hvis man som i eksemplet vil kunne zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic.
Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen.
Det er muligt at diktere teksten samt at få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator.
Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning, eller benytte skærmlæseren, hvis du har AppWriter.
Det er muligt at anvende både talebobler og tænkebobler i din bog.
Billeder kan indsættes fra Skoletubecomputeren eller ved søgning på Google i Book Creator eller fra tjenesten Pixabay eller Unsplash.
Anvender man paneler kan man vælge at zoome på billederne og stille skarpt på dele af motivet.
Det er ligeledes muligt at indsætte former og figurer i bogen.
Det er muligt at arbejde med tegning i Book Creator.
Med computerens webcam kan du tage både billeder og video direkte ind i din bog.
Når bøgerne er færdige kan man flette elevernes bøger.
Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube.
Der findes vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har formidlet deres emne og beskrevet det målrettet modtageren
Eleven har anvendt relevante medier i arbejdet med deres emne
Eleverne har arbejder mod et fælles produkt og overholdt indgåede aftaler om form og formidling
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Månedsbøger med Book Creator ” cc:by LærIT”
Topbillede: CC0 Karen Arnold https://pixabay.com/photo-925109/