Kom godt i gang

iPhone og iPad
Introduktion
En iPad og en iPhone rummer mange muligheder for at støtte elever der er udfordret i forhold til skriftsproget. De indbyggede muligheder kan i samspil med et skrive- og læsestøtteværktøj give eleven en rigtig god hjælp når de arbejder med tilegnelse og formidling af fagligt stof i alle skolens fag.
Skrivestøtte
Elever i skriftsproglige udfordringer er ofte afhængige af skrivestøtte når de skal formulere sig på skrift.  Eleven støttes løbende med forslag undervejs i skriveprocessen.
Til dette arbejde anvendes i dag primært AppWriter eller CD Ord/IntoWords.
I gennemgangen af Skoletubes værktøjerne i dette kit, hjælper vi eleven til at anvende deres skrivestøtte når de arbejder i skoletubes programmer.
På en IOS enhed anvendes enten AppWriter eller Intowords, afhængigt af hvilket værktøj der er indkøbt til skolen.
På iPhone kan elever der arbejder med IntoWords pocket anvende programmet, som de henter i App Store. Elever der anvender AppWriter skal have en særlig adgang til AppWriter Pocket, som de henter i App Store.
Når man arbejder på en iPad og iPhone kan man anvende et eksternt tastatur og få ordforslag mens man skriver i andre apps. Slå muligheden til under indstillinger.
Nu er iPaden eller iPhonen klar til at give skrivestøtte.
Oplæsningsstøtte
Elever i skriftsproglige udfordringer er ofte afhængige af oplæsningsstøtte når de skal læse tekst. Oplæsningen støtter eleven i tilegnelsen af ny viden.
Til dette arbejde anvendes på iPad og iPhone primært AppWriter eller IntoWords, samt enhedens mulighed for oplæsning.
I gennemgangen af Skoletubes værktøjer i dette kit, hjælper vi eleven til at anvende deres oplæsningsstøtte når de arbejder i skoletubes programmer.
Når eleverne skal have oplæsningsstøtte til deres arbejde på iPad eller iPhone skal de have aktiveret tale under indstillinger.
Nu er iPaden eller iPhonen klar til at give oplæsningsstøtte.
Tale til tekst
Nogle elever har brug for at kunne få oversat deres tale til tekst. I dag findes flere rigtig gode programmer, der kan hjælpe eleven både på computeren, tablet og smartphone.
Når man arbejder med Skoletubes værktøjer på iPad eller iPhone kan man anvende indtalingsfunktionen der er indbygget i enheden. Funktionen aktiveres i indstillinger.
Scanning og OCR-behandling
Elever ,der oplever udfordringer med skriftsproget, vil ofte have svært ved at afkode tekst. Det kan derfor være nødvendigt at omsætte den trykte skrift til digital skrift for at få teksten op.
Til dette arbejde anvendes i dag primært AppWriter eller IntoWords. Det afhænger af hvilket program der er indkøbt til skolen. Når man arbejder på Ipad eller iPhone kan man få god hjælp af programmerne.
Sådan anvendes scanningsfunktionen i AppWriter.
Sådan anvendes scanningsfunktionen i IntoWords.
Sådan anvendes scanningsfunktionen i Office Lens
Der findes en lang række andre muligheder, men det er disse vi vil gennemgå i dette kit.