Kom godt i gang

PC, Mac eller Chromebook
Introduktion
En computer rummer mange muligheder for at støtte elever der er udfordret i forhold til skriftsproget. Skrive- og læsestøtteværktøjerne giver eleven en rigtig god støtte når de arbejder med tilegnelse af ny viden og i formidlingen af fagligt stof i alle skolens fag.
På denne side dækker vi arbejdet med Skoletube på PC, Mac og Chromebook.
Skrivestøtte
I gennemgangen af Skoletubes værktøjer i dette kit, hjælper vi eleven til at anvende deres skrivestøtte når de arbejder i Skoletubes programmer.
På computer anvendes enten AppWriter eller Intowords, afhængigt af hvilket værktøj der er indkøbt til skolen.
For at kunne anvende værktøjerne skal man anvende en Chrome Browser. Er denne ikke allerede installeret, kan den downloades gratis.
Nu kan AppWriter og IntoWords hentes i Play-butikken.
Hent Appwriter i Chrome Web Store og se gennemgang af AppWriter Cloud
Hent IntoWords i Chrome Web Store og se gennemgang af IntoWords Cloud
I gennemgangen af de enkelte værktøjer vises det hvordan skrivestøtten fungerer.
Oplæsningsstøtte
Elever i skriftsproglige udfordringer er ofte afhængige af oplæsningsstøtte når de skal læse tekst. Til dette arbejde anvendes i dag primært AppWriter eller CD ord/IntoWords, foruden de muligheder der ligger som en del af mulighederne i computeren.
I gennemgangen af Skoletubes værktøjer i dette kit, hjælper vi eleven til at anvende deres oplæsningsstøtte når de arbejder i Skoletubes programmer.
For at kunne anvende værktøjerne skal man anvende en Chrome Browser. Er denne ikke allerede installeret, kan den downloades gratis.
Nu kan AppWriter og IntoWords hentes i Play-butikken.
Hent Appwriter i Chrome Web Store og se gennemgang af AppWriter Cloud
Hent IntoWords i Chrome Web Store og se gennemgang af IntoWords Cloud
I gennemgangen af de enkelte værktøjer vises det hvordan oplæsningsstøtten fungerer.
Tale til tekst
Nogle elever har brug for at kunne få oversat deres tale til tekst. I dag findes der flere rigtig gode programmer der kan hjælpe eleven både på PC, Mac og Chromebook.
Når man arbejder med Skoletubes værktøjer i en browser kan man anvende indtalingsfunktionerne her:
Google Docs indeholder en ganske fin indtalingsfunktion der kan anvendes på alle enheder.
Hvis man arbejder på en Mac er der mulighed for at anvende den indbyggede indtalingsfunktion.
Scanning og OCR behandling
Elever, der oplever udfordringer med skriftsproget, vil ofte have svært ved at afkode tekst. Det kan derfor være nødvendigt at omsætte den trykte skrift til digital tekst.
Man kan scanne dokumenter på en scanner eller en kopimaskine.
Når man arbejder på tablet eller telefon kan man få god hjælp af programmerne AppWriter eller IntoWords.
Sådan anvendes Scannningsfunktionen i AppWriter
Sådan anvendes scanningsfunktionen i IntoWords
Sådan anvendes scanningsfunktionen i Office Lens.