Konfirmationsfortællinger

lavet med Tubestory
 
Introduktion
For mange unge mennesker er konfirmationen et særligt højdepunkt. Derfor skal eleverne i
dette forløb arbejde med konfirmationens udvikling gennem tiden med udgangspunkt i en
konfirmationsfortælling fra et familiemedlem. En fortælling som skal formidles ved hjælp af appen Tubestory.
Elevernes produkt skal bl.a. indeholde interviewpersonens konfirmationsfortælling, overvejelser om fremtidsudsigterne for konfirmationen som overgangsritual og perspektiver på religionens betydning i fremtiden.
I forløbet skal eleverne derfor undersøge, interviewe og bearbejde kildemateriale, som de selv indhenter i form af et interview. Det bliver op til eleven selv at udvælge en interviewperson.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 7.-8. kl.
Fortolkning

Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.
Eleven kan udarbejde løsningsforslag på historiske problemstillinger med afsæt i udvalgte kilder.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleven kan udvælge en relevant kilde til belysning af problemstilling.
2. Eleven kan anvende interviewteknikker.
3. Eleven kan diskutere konfirmationens udvikling gennem tid.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Herudover skal eleverne have adgang til Skoletube appen fra en iPad, iPhone eller android telefon/tablet, da det er i app`en man finder Tubestory.

Fagligt

Det er en forudsætning, at eleverne har kendskab til konfirmationens historie inden dette afsluttende forløb gennemføres.
Endvidere vil det være en fordel, at eleven har kendskab til formen på et interview, eller at underviseren, hjælper med at udforme en interviewskabelon.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne skal individuelt udarbejde en interviewskabelon og vælge den interviewperson, som de gerne vil bruge som kilde (forældre/bedsteforældre). Eleverne kan bl.a. tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
● I hvilket årstal blev du konfirmeret?
● Hvad foregik der til konfirmationsundervisningen?
● Hvorfor valgte du at blive konfirmeret?
● Hvilken rolle spillede gaverne i din konfirmation?
● Hvad har din konfirmation siden betydet for dit liv?
● Tror du, at folk i fremtiden vil blive konfirmeret? Hvorfor/hvorfor ikke?
Eleverne skal formidle interviewpersonens fortælling ved hjælp af Tubestory.
I fortællingen skal eleverne bl.a.:
● Beskrive interviewpersonens oplevelse af konfirmationen.
● Fortælle om de største forskelle ift. konfirmationsundervisningen før og nu.
● Overveje fremtiden for konfirmationen – vil folk i fremtiden blive konfirmeret?
Start med at oprette et nyt projekt i Tubestory. Lad eleverne sætte deres præsentation sammen ved at hente billeder ind. Herefter optager eleven sin fortælling.
Når præsentationen er færdig, skal eleverne udgive deres færdige fortælling til præsentations- eller afleveringenskanalen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven kan udarbejdet en interviewskabelon.
Eleven kan gennemføre et struktureret interview med udgangspunkt i en interviewskabelon.
Eleven kan bruge Tubestory til formgivning og formidling af en autentisk konfirmationsfortælling.
Eleven viser indsigt i det overordnede emne, og en forståelse for konfirmationens udvikling gennem tid.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rasmus Godsk, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Konfirmationsfortællinger med Tubestory” cc:by LærIT”