Kortfilm om sociale medier

med WeVideo
Introduktion
I dette forløb skal eleverne lave små film om sociale mediers betydning for unge. Til dette formål skal eleverne bruge to enkle greb til at få fortællingen fra skærmen op på lærredet, nemlig at de lægger systemlyde fra telefonen ind i filmen og ved at bruge talebobler som tekstbokse når der fx kommer sms, tweets, mail, beskeder på Messenger, Instagram, Facebook m.fl.
Til forløbet her skal eleverne sammen i grupper lave en drejebog, replikker, tekster til de beskeder der kommer undervejs i filmen etc. De skal derefter optage deres film, lægge optagelserne i en fælles ressourcekanal, og klippe den færdige film sammen ved én computer.
Den færdige film skal præsenteres for klassen og gruppen skal derefter fremlægge hvilke problemstillinger og situationer, som de har valgt for deres film og efterfølgende kan man diskutere den valgte case sammen på klassen.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Kommunikation

Eleven har viden om sproglige normer og omgangsformer i forskellige situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan lave film der genskaber hverdagskommunikation
Eleven kan inddrage interaktion fra sociale medier i sin film
Eleven kan bruge digitale videoeffekter til at formidle kommunikation via social medier
Eleven kan skabe en kortfilm hvor kommunikation spiller en central rolle
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have en forståelse for kortfilms-genren og have forstået at opgaven her ikke er at gengive egne situationer og erfaringer konkret, men at bruge sin viden om sociale mediers styrker og svagheder, til at skabe en kort og afgrænset fortælling.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Herunder ses to eksempler, først hvordan talebobler kan fungere i en film, og dernæst hvordan vi kan få en videohilsen indsat i en ramme, til at fungere i en film.
Tekstbeskeder 

Ramme med telefon

Disse to greb kan sikre at vi kan fortælle seeren hvad der foregår på vores digitale udstyr samtidig med at vi kan se reaktion og situation.

Aktiviteten trin for trin

Læreren starter med at dele klassen ind i grupper af 3-5 elever. Gruppens formål er at kunne hjælpes ad med opgaven.
Gruppen sætter sig sammen og drøfter hvilke problemstillinger, som de er mest optaget af, eller som de synes, det er vigtigt at fortælle noget om. Opgaven her rummer jo rig mulighed for at eleverne både kan tage afsæt i deres egne erfaringer, men også at opgaven her kan eksperimentere med scenarier, der kan virke skræmmende eller bekendte fra rygter.  Ideer skæres fra, og én bliver tilbage. Eleverne kan herefter drøfte forskellige udfald – hvad sker der hvis en kommunikation løber løbsk eller misforståelser ikke rettes i tide? Vil vi lave en feel good eller en katastrofe? Vil vi vise et godt eksempel – eller vil vi vise hvorfor sociale medier er super smarte i vores liv?
Gruppen snakker herefter handlingen igennem. Hvad der skal ske i virkeligheden og hvad der skal ske i det lag hvor de sociale medier spiller ind. Det er vigtigt at grupperne har forstået at deres film består af både dette konkrete og det abstrakte lag.
Inden gruppen går i gang med skuespil og optagelser, opretter én person i hver gruppe en kanal og inviterer de øvrige til at tilmelde sig. Derved har gruppen nu en fælles kanal til deres optagelser. Gruppen går i gang med optagelser.
Når optagelserne er overstået, uploades de via Skoletube appen til gruppens kanal.
Herefter sætte gruppen sig ved en eller to maskiner og redigerer deres film færdig. Prøv at lade gruppen opdele sig i to mindre grupper, sådan at flere i gruppen kan deltage i redigeringen, og samtidig få oplevelsen af hvor forskellige film man kan lave med det samme råmateriale, blot ved at klippe forskelligt.
Eleven starter med at importere optagelserne til sit klippebord.
Herefter tilmelder eleven sig ressourcekanalen med Telefonlyde, hvorefter disse lyde kan importeres direkte ind til klippebordet.
Den valgte telefonlyd lægges på filmen lige før reaktionen hos skuespilleren ses.
SMS-er og andre tekstbeskeder laves med annoteringer, mens at videobeskeder eller videosamtaler kan lægges på billedet eller lægges ind i en telefon-grafik.
Til videobeskeder kan I også bruge disse skabeloner, til at lave effekten af at man kigger på personens telefon eller at man er i chat med hinanden.
Til filmen lægges herefter titel og tekster, musik og eventuelle effekter og filtre.
Den færdige film udgives til klassens kanal på Skoletube. Se herefter filmene igennem sammen på klassen og drøft hvilke temaer og problemstillinger filmen fokuserer på.
Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en film hvor interaktion med sociale medier foregår
Eleven har lavet en film hvor digitale videoeffekter formidler den digitale kommunikation
Eleven har skabt en fortælling, der gør selve kommunikationen til genstand for filmens formål
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Kortfilm om sociale medier med WeVideo” cc:by LærIT”
Ressourcekanalen med telefonlyde.
Som baggrundsviden og til at finde emner som jeres kortfilm kan handle om, kan Underviserportalen.dk fra Sex & Samfund anbefales. Se fx øvelsen Dilemmaer på nettet.
Fremhævet billede til dette forløb er hentet på Unsplash.com under CC0-licensen.