Kvælstofs kredsløb

med Mindmeister
Introduktion
I dette forløb skal eleverne bruge Mindmeister, til at lave et begrebskort over vigtige ord og sammenhænge i kvælstoffets kredsløb.
Mindmeister er smart at bruge, da man grundlæggende laver et interaktivt mindmap, hvor der også kan laves forbindelser imellem hver “ide”.
Eleverne kan arbejde individuelt eller i mindre grupper, hvor de ved at dele med hinanden, kan arbejde i det samme mindmap på hver deres computer.
God fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Fysik / Kemi 7.-9. kl.
Undersøgelse

Eleven har viden om carbons og nitrogens kredsløb.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1.    Eleverne kan udvælge centrale ord/begreber
2.    Eleverne kan forklare sammenhængen imellem relevante ord
3.    Eleverne kan lave et overskueligt begrebskort
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Klassen skal have arbejdet med kvælstofs kredsløb, samt udvalgte centrale fagord/begreber.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/1895525/e18514b58b26add090b8

Aktiviteten trin for trin

Log på skoletube og åben “Mindmeister”
Vælg opret nyt mind map
Tilføj punkter
Lav forbindelser imellem to ideer
Udgiv mind map til klassens kanal

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne laver relationer mellem to ideer, og forklarer med få ord sammenhængen
Eleverne udvælger centrale fagord  /begreber omhandlende kvælstofs kredsløb
Eleverne gør mindmappet overskueligt, ved at forbindelserne ikke går på kryds og tværs
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Malene Olsen, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Kvælstofs kredsløb” cc:by LærIT”