Læselog

med læselyst
Introduktion
En læselog er et værktøj til at fremme læsefærdigheder, læselyst og færdigheder omkring tekstforståelse og boganmeldelser. For  læreren er det et godt redskab til at følge elevens læsning.
Med en læselog har du mulighed for at se alle elevens boganmeldelser samlet ét sted, og eleven selv kan følge sin egen progression i forhold til læsefærdigheder og genrekendskab.
Læseloggen giver rytme og struktur for din undervisning og for dine elever. Læseloggen gør læseaktiviteten synlig og overskuelig, til stor nytte for både eleven, forældre, lærere og læringscentret.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fremstilling

Eleverne skal lære at fortolke litteratur og formidle og kommunikere viden

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleven bliver en aktiv og sikker læser
  • Eleven kan dokumentere sin egen indsats
  • Eleven kan bruge skolens læringscenters materialer
  • Eleven udvikler erkendelser omkring litterære genrer
Forberedelse

Teknisk

Læreren sørger for at klassen har eller får oprettet en kanal. Det er underordnet om det er en [glossary_exclude]afleveringskanal[/glossary_exclude] eller en [glossary_exclude]præsentationskanal[/glossary_exclude]. Denne kanal skal eleverne senere udgive deres læselog til.
Læreren kopierer en grundskabelon fx den skabelon du finder herunder, som tilpasses og udgives til klassens kanal. Eller læreren opretter en grundskabelon af en læselog, som eleverne kan kopiere i starten af forløbet.
Når skabelonen til elevernes læselog er udgivet til klassens kanal er forløbet klar til brug.

Fagligt

Læreren tager klassen med ned til læringscentret den dag, hvor eleverne skal lave deres første opslag. Snak om at alle bogtyper skal noteres; tegneserier, lydbøger, fagbøger etc.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Aktiviteten trin for trin

Læreren viser fra tavlen klassens kanal, og viser skabelonen til elevens læselog. Eleverne går herefter ind i klassens kanal og kopierer skabelonen.
Eleven tilpasser læseloggen med deres eget navn og udgiver deres læselog til klassens kanal. Nu har læreren fuldt overblik over elevens læselog; ét sted – nemlig i klassens kanal.
Eleven laver et nyt opslag med dags dato og skriver titel på den bog som de er i gang med at læse.
Eleven skriver herefter grundlæggende informationer ind om bogen: forfatter, sidetal og indplacerer bogens genre ved at vælge den tilhørende kategori. Eleven skal til hver bog skrive en kort tekst om bogens handling og tema.
Eleven indsætter eventuelt et billede af bogen.
Når eleven laver boganmeldelser, film, tegneserier mm. som et produkt omkring læsningen, indsættes dette i læseloggen via Skoletubes blå fugl.
Når eleven er færdig med at læse bogen, afsluttes begivenheden, og vi har nu et start- og sluttidspunkt.
Når klassen fremover går på læringscentret, afser læreren tid til at eleverne både at låne en bog, men også at oprette bogen som et punkt i læseloggen.
Herefter er det vigtigt at holde en rytme og lave et løbende tilsyn med elevernes læselogs.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven læser jævnligt bøger
  • Eleven kan beskrive bogens handling og rum
  • Eleven kan placere sin læsning i kategorier
  • Eleven udtrykker sig omkring læsningen, fx gennem boganmeldelser, genfortællinger mm.
  • Eleven har udviklet sin læsning
Kolofon
læringsmål3
Dette blogindlæg er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Læselog med læselyst cc:by LærIT”