Mads & Monopolet

debat med Soundation
Introduktion
Velkommen til dette forløb hvor eleverne skal lave deres egen udgave af Mads og Monopolet. Til dette forløb anvendes lydprogrammet Soundation, som udover at være et musikprogram også er særdeles velegnet til lydoptagelse og redigering. Eleverne inddeles i grupper på 3-4 personer, hvor en af eleverne skal være ordstyrer, imens resten er programmets deltagere.
Formålet med dette forløb er at træne elevernes kommunikationsevner på flere niveauer. Først og fremmest skal eleverne arbejde med at diskutere, idet et dilemma skal diskuteres, og efterfølgende skal diskussionen gerne ende i en samlet løsning. Desuden skal eleverne også arbejde med hvordan denne diskussion efterfølgende formidles, idet diskussionen skal optages, redigeres og til sidst udgives på klassens kanal som et radioprogram, der er spændende og vedkommende at lytte til.
Forløbet kan struktureres således, at eleverne først bliver introduceret til konceptet omkring Mads og Monopolet, hvorefter de i fællesskab på klassen skal prøve at få en række dilemmaer på bordet, som de kender til fra deres hverdag. Herefter går eleverne ud i grupper og diskuterer dilemmaet, imens det bliver optaget. Til sidst skal den optagede diskussionen redigeres, og der indsættes jingle og introduktion, så der kommer et skarpt og underholdende radioprogram ud af det.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 7.-9. kl.
Kommunikation

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleven kan diskutere dilemmaer
  • Eleven kan analysere samtaler
  • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
  • Eleven kan omsætte en optaget diskussion til et radioprogram
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal introduceres til konceptet omkring Mads og Monopolet eller et andet lignende radio eller tv program, hvor en moderator styrer en diskussion. Det kan med fordel gøres ved at bruge uddele denne vejledning til eleverne og sammen se denne film om hvad der laver et godt dilemma. .

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


 

Aktiviteten trin for trin (med telefoner)

Eleverne inddeles i grupper på 3-4 personer, hvor én i hver gruppe udnævnes til moderator. Herefter går grupperne hver for sig. Eleverne kan sætte sig i et hvilket som helst lokale og optage via diktafonen i Skoletube appen. Det er vigtigt, at eleverne har en telefon hver, og anvender den, som var det deres personlige mikrofon.
Først starter alle med at sætte optagelsen i gang, hvorefter moderatoren med hænderne laver et enkelt højt klap. Dette klap skal senere bruges som synkroniseringspunkt i Soundation.
Når diskussionen er færdig, stoppes optagelsen. Alle optagelser importeres nu til Soundation. Herefter skal lydoptagelserne synkroniseres, og eleverne lytter dernæst det optagede igennem og klipper eventuelle uønskede passager ud.
Herefter indsættes en passende jingle fx fra Freesound.org, og der indtales både en introduktion og en afrunding til programmet, som efterfølgende importeres i Soundation og bliver placeret de rigtige steder.
Til sidst udgives udsendelsen til klassens kanal.

Aktiviteten trin for trin (i musiklokalet)

Eleverne inddeles i grupper på 3-4 personer, hvor én i hver gruppe udnævnes til moderator. Herefter går grupperne hver for sig. Går gruppen i skolens musiklokale, anvendes mikrofoner og mixer til optagelse af programmet. Mikrofonerne kobles til mixeren, hvorefter mixeren kobles sammen med computerens lydkort (se illustration). Herefter startes optagelsen i Soundation.
Når diskussionen er færdig, stoppes optagelsen, og eleverne lytter det optagede igennem og klipper evt. uønskede passager ud.
Herefter indsættes en passende jingle, fx fra Freesound.org og der indtales både en introduktion og en afrunding til programmet, som efterfølgende klippes til.
Til sidst udgives udsendelsen til klassens kanal.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven finder frem til temaer i den læste bog og underbygger dem med citater eller passager.
Eleven finder og opsætter billeder, tekststykker, baggrundsmusik og tema på tidslinjen på en måde, der giver mening i forhold til bogens temaer
Eleven argumenterer for hans valg af tekst, billeder og musik i forhold til bogens tema og bogens stemning.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Paneldebat som Mads og Monopolet cc:by LærIT”
Til forløbet er lavet en tekstvejledning til eleverne. Den kan hentes her som pdf og doc. Begge dokumenter må bruges frit. 
Til nysgerrige elever og lærere kan vi også anbefale at man læser afhandlingen om Mads og Monopolet af Mette Korsgaard. 
Billedet til forløbet er taget Nik MacMillan udgivet under cc0.