Matematikgåder

i Pixton
Introduktion
I dette forløb skal eleverne arbejde med matematisk problemløsning på en kreativ måde. De skal med værktøjet Pixton skabe matematiske gåder der skal løses i klassen.
Gennem arbejdet med deres eget produkt, får eleverne i små grupper talt om matematikken og anvendt deres matematiske viden i praksis.
I eksemplet her arbejdes der med regningsarternes hierarki og elevernes evne til at omsætte tekst til regneudtryk.
Gradvist kan elevernes opgaver udvikles til at give læseren større og større matematiske udfordringer. I arbejdet med løsningen af opgaverne trænes eleverne i faglig læsning.
Når klassen har arbejdet med produktionen af matematik-gåder skal de løse hinandens gåder.
Der kan ligeledes laves små konkurrencer der kan motivere eleverne til at være endnu mere kreative og snu i deres udarbejdelse af gåder.
Eller måske parallelklassen i år skal have en julekalender med matematik-gåder fortalt med tegneserie-værktøjet Pixton?
Når eleverne først er fortrolige med de mange muligheder værktøjet rummer, kan det anvendes til mange matematiske sammenhænge.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Matematik 5.-6. kl.
Kompetencer

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal arbejde med regningsarternes hierarki med fokus på at man skal gange og dividere før plus og minus.
Eleverne skal omsætte matematiske problemer til tekst i arbejdet med deres tegneserier.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Eleverne kan i kanalen Matematikgåder med Pixton finde eksempler på færdige Pixton-fortællinger. Hvis de tilmelder sig kanalen, kan de også dele deres færdige produktioner med andre elever og senere igen hente nye gåder i kanalen.
Fortællingerne i kanalen kan du bruge til at støtte eleverne og komme godt i gang med opgaven relativt enkelt og hurtigt. De vælger blot remix-knappen under den tegneserie, som de ønsker en kopi af.

Fagligt

Eleverne kender regningsarternes hierarki og ved at gange og division beregnes før addition og subtraktion.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Hvis eleven vil fortælle fra en skabelon
Eleverne besøger kanalen Matematikgåder med Pixton. Udser sig den skabelon man vil bruge og vælger remix.
Hvis eleven vil dele sin regnefortælling med andre
Så skal eleven igen besøge kanalen Matematikgåder med Pixton, og her vælge Tilmeld øverst. Dermed kan eleven herefter udgive sine gåder til denne kanal.
Hvis eleven vil lave sin egen gåde fra bunden
Start Pixton og opret en ny tegneserie. Vi anbefaler typen Tegneserie og indstillingen Avanceret. (Filmen viser hele processen).
Eleverne vælger en baggrund til deres opgave. 
Indsæt en figur og tilpas den i udseende og størrelse. 
Indsæt talebobler og lad figuren fortælle den matematiske fortælling. 
Indsæt objekterder kan understøtte fortællingen. 
Udgiv tegneserien til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har skabt en historie der svarer til deres matematiske niveau.
Eleverne har omsat regneudtryk til tekst i udarbejdelsen af opgaver.
Eleverne har omsat tekst til regneudtryk i løsning af klassens opgaver.
Links
Her er en oversigt over nyttige links som man kan dele med sine elever. 
Opret tegneserie – hele processen https://vimeo.com/148844609
Vælg baggrund fra Pixton https://vimeo.com/152127964 eller indsætte et billede som baggrund https://vimeo.com/152127965
Indsæt en figur og tilpas den i udseende og størrelse https://vimeo.com/152127963
Indsæt talebobler og lad figuren fortælle den matematiske fortælling https://vimeo.com/152127967
Indsæt objekter der kan understøtte fortællingen https://vimeo.com/152127966
Udgiv til Skoletube https://vimeo.com/148844605
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed fra Leg med IT, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Matematikgåder med Pixton” cc:by LærIT