Med Thinglink

på Skagens Museum
Introduktion
https://vimeo.com/164617911

Velkommen til dette forløb om at analysere kunstværker med Thinglink. Det at arbejde med billedanalyse handler ofte om at kunne gå systematisk til værks og bruge forskellige vinkler til at få alle detaljer med; lige fra undersøgelsen af det motivets konkrete elementer, til det fortolkende og vurderende omkring farvevalg, komposition, motivets fremstilling mm, og over til de mere perspektiverende vurderinger af værket; hvad ved vi om perioden, kunstneren og temaet som værket berører. Alle disse erkendelser kan eleven sætte på et billede i Thinglink som en række små mærker, og dermed kan selve kunstværket være underlaget for elevens forståelse.

I forløbet tages udgangspunkt i en af Skoletubes mange ressourcekanaler med unikke kunstværker, nemlig Skagens Museums samling. Ressourcekanalen gør det nemt, enkelt og sikkert at finde et unikt materiale i høj kvalitet, udvalgt at kyndige mennesker og ikke mindst at billedet frit kan bruges af eleven til opgaven.
Opgaven er ganske enkel: Tag et kunstværk og brug Thinglink til at lægge forskellige lag af informationer på.

Vi vil foreslå, at man introducerer eleverne til brugen af bestemte ikoner til et bestemt indhold, sådan at I aftaler et fælles symbolsprog for de annoteringer, som eleverne lægger i deres efterfølgende arbejde. Hvert lag skal derfor repræsenteres med sin type ikoner til punktet, fx grønne til beskrivelse af elevens undersøgelse (Hvad ser du her), blå til symboler (læse mellem linjerne), gule til farver og komposition, rød til vurdering (af værket) og sort til perspektivering (værkets tid, kunstner, tema). Det færdige produkt udgiver eleven til klassens kanal og dermed har du et perfekt overblik over elevernes besvarelser.

Thinglink er stærkt fordi vi med udgangspunkt i kunstværket både beder eleven om at være kritisk undersøgende i deres indsamling af informationer, analyserende modtager der fx kan se sammenhænge med periodiske træk og målrettet og kreativ producent fordi deres egne iagttagelser danner et sammensat medie med selve kunstværket.

Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleverne skal lære at beskrive et billede
  • Eleverne skal lære at fortolke billedets handling og budskab
  • Eleverne skal lære at vurdere billedets tema
  • Eleven skal lære at sige noget generelt om en bestemt kunstner og en bestemt periode
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal kende til at arbejde med analyse og vurdering af billeder, herunder have forståelse for at en analyse både rummer objektive iagttagelser såvel som mere vurderende og fortolkende lag, samt at værket også kan vurderes som en genstand for sin tid og som en del af fortællingen om kunstneren og eventuelt et portrætteret sted eller område.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleven starter med at gå ind til Skagen Museums kunstsamling på Skoletube.
Herefter udvælger eleven sig et værk. Værket oprettes som en Thinglink ved at kopiere billedets webadresse.
Eleven går nu i gang med at sætte punkter på billedet.
Eleverne sørger for at benytte de typer ikoner, som I har aftalt på klassen. Det er ganske nemt at skifte ikon.
Hvis eleven har brug for at sammenligne værket med andre værker, kan man fx indsætte det andet værk som et billede i et punkt, og har man brug for at henvise til kilder der dokumenterer sin perspektivering indsættes et link i punktet.
Undervejs i forløbet afleverer eleven sit arbejde til klassens kanal. Derved kan læreren nemt gå ind i kanalen og se elevernes proces og færdige produkt.

læringsmål3
forslag til
Elevvejledning
Til beskrivelse af forløbet trin for trin er følgende videovejledninger anvendt.
Sådan finder du ressourcekanalen Skagensmalerier https://vimeo.com/164679381
Sådan laver du en Thinglink med et maleri af en skagensmaler https://vimeo.com/164678482
Sådan laver du et punkt på dit billede https://vimeo.com/164678481
Sådan skifter du ikon https://vimeo.com/163653627
Sådan udgiver du din analyse til klassens kanal https://vimeo.com/164678480
 
læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven har beskrevet billedets motiver og elementer
  • Eleven har fortolket værkets handling og budskab
  • Eleven har vurderet værkets tema
  • Eleven har perspektiveret værket i sin historiske kontekst
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, udgivet af LærIT under den åbne Creative Commons licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Med Thinglink på Skagens Museum cc:by LærIT”
Læs mere om Skoletubes samarbejde med Skagen Museum her.