Middelalderen

med Powtoon
Introduktion
I dette forløb skal eleverne med udgangspunkt i et fagligt forløb omkring Middelalderen skabe en præsentation i Powtoon, hvor der sættes fokus på det tema, der er arbejdet med. I eksemplet hér er temaet kampen om kongemagten. Temaet middelalderen rummer adskillige andre emner. Eksempler på områder der kan arbejdes med: Børn i middelalderen, Skolen i Middelalderen, Kirkens rolle i middelalderen, Korstogene, Livet i byen, Livet på landet.
Uanset hvilket tema der vælges, vil Powtoon rumme gode muligheder for at formidle elevernes arbejde kreativt og spændende.
I eksemplet hér arbejder eleverne med Valdemarernes og Hvidernes spor i det sjællandske landskab som f.eks. mindesmærker og runesten.
Igennem arbejdet med lyd og billede skal eleverne lave en animationsfilm hvor de formidler deres version af den historiske fortælling.
De kreative rammer Powtoon leverer giver eleverne mulighed for at bearbejde et historisk emne i et nutidigt lys. Eleverne har igennem forløbet besøgt lokale seværdigheder og har med deres mobiltelefoner taget billeder som de har uploadet til klassekanalen.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 5.-6. kl.
Kronologi og sammenhæng

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
1. Eleven skal kende væsentlige træk ved perioden den tidlige middelalder.
2. Eleven skal arbejde med begrebet magt i perioden.
3. Eleven skal have kendskab til hvordan forskellige slægter kæmpede om tronen igennem den tidlige middelalder
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Har du ikke arbejdet med værktøjet Powtoon før, se da de grundlæggende programtekniske videovejledninger om programmet her.

Benytter eleverne deres Smartphones til at tage billeder med (hvilket vi varmt kan anbefale), hent da Skoletubeappen i hhv. Appstore og Google Play. Appen er gratis og der logges på med Unilogin.

Fagligt

Eleverne skal have en grundlæggende viden omkring perioden og de konkrete episoder der udspillede sig i kampen om kongemagten, (eller alternativt tema der er valgt i forløbet).
Det kan anbefales at eleverne har besøgt en eller flere seværdighed med tilknytning til historien som kan danne udgangspunkt for deres arbejde.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne ser et eksempel på en færdig præsentation, så de kender målet for arbejdet og har stiftet bekendtskab med mulighederne i Powtoon.
Der arbejdes i grupper på 3-4 elever.
Eleverne uploader deres billeder på én gang med funktionen multiupload via Skoletube appen.
Ved at uploade til én fælles kanal (som læreren har oprettet) får eleverne mulighed for at dele billeder med hinanden og lade sig inspirere af andres arbejde.
Eleverne laver en drejebog for deres præsentation.
Start en tom Powtoon  præsentation.
Der vælges en baggrund til præsentationen. Vælg meget gerne egne billeder.
I Powtoon er biblioteket opdelt i forskellige styles. Hver style rummer en række figurer og objekter. Når I skal finde frem til det man skal bruge kan man enten lede i de enkelte styles eller søge  i søgefeltet
Vælg de billeder der skal benyttes i præsentationen Her kan man anvende egne billeder,billeder fra Skoletube eller søge efter et af programmets billeder. Man søger på engelsk i Powtoon. (Middelalder=medieval)
Vælg en figur der kan fungere som fortæller.
Indsæt forklarende tekst til billederne
Tilføj objekter til præsentationen
Hvornår billeder og objekter skal optræde i præsentationen styres på tidslinjen. Her bestemmer man også i hvor lang tid hvert slide skal vises.
Der indtales et lydspor til præsentationen
Når præsentationen er færdig, udgives  den til Skoletube
Rigtig god fornøjelse.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har kendskab til forskellige typer af mindesmærker fra middelalderen og deres symbolik.
Eleverne har viden om periodens magtkampe.
Eleverne har formidlet deres viden i Powtoon og tilegnet sig et nyt værktøj til præsentations-værktøjskassen.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Middelalderen med Powtoon” cc:by LærIT