Mig og min verden med H5P vendespil

Fortællinger og leg
Introduktion
Engagement og fællesskab er i centrum i dette forløb til indskolingen. Med leg og formidling med vendespil i værktøjet h5p på Skoletube skal eleverne fortælle om sig selv og lytte til de andre børns fortællinger.
Der tages udgangspunkt i fortællinger om hverdagen og livet. De forskellige emner belyses med billeder, ord og mundtlige fortællinger der knytter sig til arbejdet med det digitale værktøj.
Fællesskabet styrkes, og med det øgede fokus på at eleverne lærer hinanden at kende, styrker de deres evner til at drage omsorg for sig selv og andre.
I eksemplerne arbejdes der med tre forskellige vendespil.
Mig og min bamse lægger op til en snak om tryghed og trivsel. Børnene deler deres fortællinger om bamsen og dens betydning samt hvordan de har fået bamsen.
Her bor jeg sætter fokus på hvordan det enkelte barn bor og kan knyttes til et forløb hvor klassen placerer børnenes bopæl på et kort over byen og taler om hvem der er en del af end hjem.
Mig og min familie sætter fokus på barnet som en del af en familie. Der kan vælges forskellige vinkler på opgaven søskende, forældre eller bedsteforældre kan være omdrejningspunket.
Fælles for de tre vendespil er målet om at eleverne opnår et øget kendskab til hinanden og forskelligheder og ligheder i den måde livet kan leves på.
Der anvendes tekst på alle vendespillene. Dette har til formål at skabe nysgerrighed omkring sproget og øge elevernes sproglige opmærksomhed.
Rigtig god fornøjelse med arbejdet med vendespil med h5p på Skoletube.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Børnehaveklasse
Engagement og fællesskab

Eleven kan bidrage til fællesskabet og drage omsorg for sig selv og andre

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven skal fortælle om sine interesser
Eleven skal lytte til de andre børns fortællinger
Eleven skal med vendespil og leg skabe positive relationer til klassekammeraterne
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.
Elevernes billeder uploades til kanalen og hentes ned når klassen sammen laver vendespillet.
Ønsker I at skabe et vendespil hvor eleverne viser glimt fra deres hverdag hjemme, som det er vist i eksemplet, skal forældrene uploade barnets billeder til klassens kanal.
Del følgende guide med forældrene.

Fagligt

Forløbet kan indtænkes i arbejdet med temaerne venskaber, mig og min omverden eller vores klasse.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Eleverne uploader sammen med forældre deres billeder til klassens kanal på Skoletube.
Start eventuelt med at se en kort præsentation af vendespil med h5p.
Opret et nyt vendespil.
Hent elevernes billeder i klassens kanal på Skoletube og tilpas størrelsen til vendespillet.
Tilpas vendespillet og udgiv det færdige spil til Skoletube
Nu er det tid til at spille vendespil i klassen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har med billeder som udgangspunkt fortalt om sin hverdag
Eleven har lyttet til de andre børns fortællinger
Eleven har leget samme og spillet vendespillet
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Mig og min verden med H5P vendespil” cc:by LærIT”
Musik i introfilm: “She Lost Her Wings” cc:by Josh Woodward