Min barndom med Tiki-Toki

Interaktiv tidslinje
Introduktion
Barnets liv og børns rettigheder er i fokus i dette forløb, hvor eleverne arbejder med at skabe fortællinger fra deres liv.
De skal i værktøjet Tiki-Toki lave en tidslinje, hvor de beskriver begivenheder fra deres liv. Begivenheder der på den ene eller anden måde har spillet en særlig rolle for dem og deres familie.

I Tiki-Toki opretter eleverne en tidslinje der starter den dag de blev født og fortsætter frem til i dag. Eleverne kan lege med de grafiske elementer i værktøjet og skabe deres fortælling i billede og tekst. Eleverne skaber hver deres tidslinje, men i processen taler de sammen i grupper og lader sig inspirere af hinandens arbejde.

Børnekonventionens artikler indgår som et element i fortællingen, og en snak om børns rettigheder hjælper eleverne i udvælgelsen af materiale til deres tidslinje.
Der kan arbejdes med fortællinger om eksempelvis barnets fødsel, familie, deres børnehavetid, start i skole, et hospitalsophold, oplevelser hjemme og i skolen. Begivenheder der i samtalen og fortællingerne kobles artikler fra Børnekonventionen:
Eksempelvis kan artiklerne her inddrages:
Børn skal gå i skole hver dag og skolens disciplin skal være menneskeværdig.
Barnet skal kunne leve godt og sundt og kunne få lægehjælp når det er nødvendigt.
Barnet har ret til sin egen mening, og den skal respekteres
Barnet har ret til privatliv
Barnet skal have det godt
Alle artiklerne kan findes i en ressourcekanal på Skoletube og kan bruges frit i forløbet.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 5.-6. kl.
Kommunikation

Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal udvælge episoder fra deres liv og fortælle om dem som begivenheder på tidslinjen.
Eleverne kan lave beskrivelser hvor tekst og billede i samspil fortæller historien.
Eleverne skal stille nysgerrige spørgsmål til klassekammeraternes tidslinjer.
Forberedelse

Teknisk

Eleverne skal hver oprette en kanal på Skoletube. De uploader deres billeder til kanalen med funktionen multiupload og kan fra kanalen let trække dem ind på deres tidslinje.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til Børnekonventionen.
Der arbejdes procesorienteret i skriveprocessen. Eleverne hjælper hinanden videre med sparring i processen og lader sig samtidig inspirere af hinandens valg af begivenheder.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Aktiviteten trin for trin

Opret en ny tidslinje i Tiki-Toki. Lad tidslinjen starte den dag barnet er født.
Opret en ny begivenhed på tidslinjen og lav en beskrivelse i tekst.
Det er muligt at få skrivestøtte i Tiki-Toki.
Indsæt et billede fra Skoletube eller upload billederne direkte fra computeren
Ønsker man øget overblik kan der arbejdes med kategorier, således at begivenhederne kan tilknyttes kategorier og der kan skabes øget overblik.
Vælg den visning der passer bedst til tidslinjen.
Udgiv tidslinjen til Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har udvalgt episoder fra deres liv, og fortalt om dem som begivenheder på tidslinjen.
Eleverne har skabt begivenheder hvor de fortæller med billede og tekst.
Eleverne har bidraget til deres kammeraters produktioner med nysgerrige spørgsmål.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Min barndom med Tiki-Toki” cc:by LærIT”