Min egen LæseRaket

fortæl med BookCreator på Skoletube
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal lave deres egen fortælling om et af børnene i årets LæseRaket.
Det skal de gøre med programmet Book Creator på Skoletube, og for at komme godt i gang med opgaven, er der lavet en fin bog-skabelon om hvert barn fra LæseRaketten, som eleven kan kopiere til jeres eget bibliotek.
Dermed er opgaven bundet ind i en meget konkret og præcis ramme, og det gør det nemmere for eleven at fokusere på at få lavet et flot og grundigt produkt i form af en sin egen bog, hvor Læserakettens billeder er kombineret med elevens beskrivelser, sammenligninger og vurderinger.
Forløbet her henvender sig til alle klasser, der arbejder med LæseRaketten.
Rigtig god fornøjelse.
PS: Bruger I iPads – så se også afsnittet “iPad” nederst i forløbet.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk 3.-4. kl.
Fortolkning

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan læse en artikel i LæseRaketten
Eleven kan gengive de vigtigste oplysninger fra artiklen
Eleven kan genfortælle skriftligt eller mundtligt
Eleven kan sammenligne og vurdere på egne og andres livsvilkår
Forberedelse

Teknisk

Inden eleverne overhovedet kan gå i gang med at bruge Book Creator på Skoletube, skal du først have oprettet et bibliotek til klassen.
For at eleverne efterfølgende også kan aflevere deres bøger til dig, er det også en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som dine elever kan aflevere deres bøger til.
Derudover kræves der blot en computer med en Chrome-browser, for at kunne bruge Book Creator på Skoletube.
Vi anbefaler desuden at du henter bogskabelonerne i Læserakettens bibliotek, ind i jeres eget bibliotek. Se hvordan her. Det giver færre misforståelser og spørgsmål end hvis hver enkel elev får koden (92BRH) og selv kopierer.

Fagligt

Eleverne skal have adgang til Læseraketten i Jordan, enten som papirudgave eller via web eller app. (Hent appen til iPad eller Android)

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne læser et af portrætterne om børnene i årets LæseRaket. Herefter åbner de BookCreator på Skoletube.
Når I skal i gang med at skrive jeres egne læseraketter, vil vi foreslå, at man viser denne vejledning for alle eleverne på klassen.
Hvis du ikke har kopieret Læserakettens skabeloner ind i jeres egen samling, skal eleven tilføje sig biblioteket med bogskabeloner via koden 92BRH, og kommer derved ind i samlingen “Jordan – bøger til remix”. Her vælger eleven den skabelon, der hører til deres fortælling og vælger at kopiere bogen til deres egen samling.
Nu kan eleverne herefter gå i gang med at bearbejde skabelonen og bygge deres egen fortælling på.
Igen kan læreren overveje at vise endnu en vejledning for eleverne, nemlig hvordan man arbejder i skabelonen.
Når eleverne er kommet godt i gang, beder man dem om at udgive deres bog til klassens kanal. På denne måde kan læreren herefter fra kanalen følge med i elevernes produktion.
Rigtig god fornøjelse.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har lavet en bog i Book Creator på Skoletube.
Eleven har beskrevet vigtige forhold om en person fra Læseraketten
Eleven har sammenlignet og vurderet egne og andre livsvilkår
iPad
Hvis I vil arbejde med Læseraketten i BookCreator på jeres iPad, skal I gøre følgende:
Besøg ressourcekanalen Raketbøger og hent den skabelon, som I vil bruge.
Når eleven er færdig med sin bog udgives den klassens kanal på Skoletube.
Se også vores vejledninger om BookCreator på Skoletube til iPad.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth i samarbejde med Oxfam Ibis, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Min egen LæseRaket” cc:by LærIT / Oxfam Ibis”
BookCreator-biblioteket med skabelonerne til jeres egne læseraketter kan besøges via koden 92BRH. (VIGTIGT: Husk at bogskabelonerne kun kan kopieres til eleverne, når der er oprettet et bibliotek til dem.)

Læs mere om årets LæseRaket på Heleverdeniskole.dk