Min første tyske ordbog

med Mindmeister
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal lave deres første tyske ordbog. Til det formål benyttes værktøjet Mindmeister. Mindmeister fungerer på den måde, at eleverne, ud fra deres hovedoverskrift som eksempelvis kunne være: “Min første tyske ordbog”, kan lave underpunkter, som er forbundet med snore til hinanden således, at man kan se, hvilken gruppe de enkelte ord eller undergrupper hører til.
Formålet med dette forløb er at give eleverne et visuelt overblik over de første tyske ord, som de lærer. I Mindmeister er det nemt at tilføje billeder eller ikoner til ordene, som kan være en hjælp til at huske ordenes betydning. Desuden kan eleverne også tilføje noter til ordene, eksempelvis hvilket køn ordet er, eller hvordan det bøjes. De får derfor en overskuelig oversigt over ordene, som støttes af billeder og grafik.
Forløbet kan både startes op fra første tysktime og evt. starte med at have fokus på de ord, der minder om de danske, eller man kan vente, til eleverne har lært de mest basale tyske ord. Uanset hvad vil mind mappet blive et solidt værktøj, der kan følge eleven gennem de videre forløb i tyskundervisningen. På den måde kan eleven også udvide sin ordbog gennem året med nye klynger af ord.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Tysk 5.-7. kl.
Skriftlig kommunikation

Eleven kan forstå enkle ord og udtryk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne forstå enkle tyske ord
At kunne forstå ord og udtryk i kombination med billeder
At kunne ordne ord i klynger efter tema eller kategori
At skabe et mind map over de første tyske ord
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne skal have kendskab til basale tyske ord. Mind Mappet kan også laves allerede første gang og følge eleverne op gennem klassetrinene.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Eleverne starter med at åbne Mindmeister på Skoletube og opretter et nyt mind map.
Herefter begynder eleverne at oprette punkter. Lad evt. det første punkt være en slags overskrift, hvorfra kategorierne forbindes.
Under de enkelte kategorier laves der underpunkter, som er de enkelte ord.
Eleverne kan med fordel indsætte ikoner og billeder på punkterne, som kan være en støtte til at huske ordets betydning.
Desuden kan eleverne også indsætte noter til deres ord. Eksempelvis ordets køn, bøjningsformer eller hvad du som lærer gerne vil have dem til at tage stilling til.
Til sidst udgives elevens Mind Map til klassens kanal.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har udvist forståelse for enkle tyske ord
Eleven har lært nye ord og udtryk
Eleven har lavet et mind map med ord i klynger efter tema eller kategori
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Min første tyske ordbog cc:by LærIT”.