Mine engelske ord med h5p

Lær med Image pairing
Introduktion
I forløbet har arbejdes der med elevernes skriftlige ordforråd i engelsk. Med elementet Image pairing i værktøjet h5p skaber eleverne opgaver til hinanden. Der arbejdes med elevernes forståelse og formidling af hyppige ord og udtryk fra hverdagsemner på engelsk. Der kan i forløbet arbejdes med enkelte ord, som det ses i eksemplet eller med korte sætninger tilpasses elevernes niveau. Det interaktive h5p element motiverer eleverne og giver det skriftlige arbejde en dimension af leg og kreativitet. Image pairing med h5p rummer en række muligheder til arbejdet med indlæringen i engelsk. Så rigtig god fornøjelse med arbejdet med Image pairing i h5p.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 1.-4. kl. Skriftlig kommunikation

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleven kan formidle engelske ord i billede og tekst. Eleven kan afkode hyppige engelske ord med billedestøtte.  
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Eleverne udgiver de færdige opgaver til kanalen og kan her tilgå alle klassens opgaver.

Fagligt

Arbejdet med de engelske ord i Image Pairing kan anvendes som evaluering af et emne klassen har arbejdet med.
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start med at se vejledningen til image pairing. Brikker med tekst kan laves laves på dabuttonfactory.com Brug animerede gif-billeder til arbejdet. Animerede gif-billeder findes til fri brug på animatedimages.org udgiv den færdige opgave til Skoletube og lad klasse løse hinandens opgaver. Det er muligt at få læst tekst op med AppWriter.
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleven har formidlet kendte engelske ord i billeder og ordbilleder. Eleven har løst klassens opgaver i arbejdet med h5p Image pairing.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Mine engelske ord med h5p” cc:by LærIT” Animerede gif-billeder anvendt i dette forløb er fundet på animatedimages.org Musik anvendt i introfilmen: “The morning after” CC:BY Josh Woodard