Mit kæledyr med Wevideo

Kreative fortællinger
Introduktion
I forløbet her skal eleverne lave kreative videopræsentationer om deres kæledyr i WeVideo på Skoletube.
De skal med små videooptagelser og billeder fortælle om deres kæledyr, eller et dyr de holder særligt meget af. De optager deres film og billeder på telefon eller tablet. Arbejdet med redigeringen kan gøres på enhver enhed. I eksemplet vises arbejdsgangen på en tablet.
Eleverne skal ligeledes lave et speak hvor de fortæller om dyrets pleje og adfærd.
I WeVideo kan eleverne gøre brug af en af de mange temaer og på den måde skabe en præsentation der er fin og fremstår flot og gennemarbejdet. Der kan også arbejdes med tekst i WeVideo.
Den brugervenlige opbygning gør programmet let at arbejdet i, selv for de yngste elever. Redigeringen af optagelserne gøres let og det er meget overskueligt for eleverne at se det visuelle udtryk undervejs i den kreative proces.
Når elevens video er færdig uploades den til klassens kanal og kan herfra let vises for forældre eller måske endda blive en del af en udstilling om kæledyr på PLC.
Rigtig god fornøjelse med fortællingerne om kæledyr i WeVideo på Skoletube
Læringsmålmodel-fullcirkel

Natur og teknologi 3.-4. kl.
Kommunikation

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleverne skal fortælle om dyrets pleje og adfærd
Eleverne skal fortælle om dyrets særlige kendetegn og dets udseende.
Eleverne skal skabe samspil mellem lyd og billedeside.
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Inden arbejdet påbegyndes laves et skelet for elevernes fortællinger. På den måde støttes eleverne i opbygningen af deres præsentation.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start eventuelt med at se en kort gennemgang af arbejdsgangen i WeVideo på tablet.
Opret et nyt projekt i WeVideo.
Vælg et tema til filmen. Temaet har betydning for hvordan filmen  fremstår. Temaet kan til enhver tid ændres.
Hent billeder og video fra kamerarullen.
Herefter kan billederne redigeres og videoerne kan trimmes så de får det ønskede udtryk.
Indsæt også teksti præsentationen.
Når elevernes film er færdige skal de udgives til Skoletube.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har beskrevet dyrets pleje og adfærd
Eleverne har fortalt om dyrets særlige kendetegn og dets udseende.
Eleverne har skabt et godt samspil mellem lyd og billedeside.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Mit kæledyr med Wevideo” cc:by LærIT”
Musik i introfilm: “Midnight sun” CC:BY Josh Woodward