Musikalsk skaben med Soundation

med plads til unoder
Introduktion
Musik er et sprudlende, kreativt rum af sansepåvirkninger der udfordrer og engagerer os. Vi bliver alle grebet af den gode sang, dansen der overtager os, rytmen der banker os på plads eller de smukke klange og stemmer.
Alt det gode som musikken rummer kommer først rigtig tæt på os, når vi overgiver os og deltager med lyst og selvtillid. Derfor skal musikundervisningen skabe en komfortabel ramme for os (alle), som vi har lyst til og faglig mulighed for at udfolde os indenfor. Det gælder når vi synger og spiller sammen, og det gælder når vi som her skal eksperimentere med egne elektroniske kompositioner.
I dette indlæg vil vi fokusere på hvordan du kan tilrettelægge et forløb, hvor eleverne bliver fortrolige med at komponere, orkestrere og opbygge deres egne numre, og hvor du støtter et kreativt forløb med nogle klare faglige rammer. Forløbet tager afsæt i programmet Soundation på Skoletube og retter sig mod eleverne i 5.-6. klasse.
En af fordelene ved Soundation til dette forløb er, at eleverne har mange muligheder for at udtrykke sig, uanset deres evner for at spille et instrument, og dermed sikrer vi en komfortabel ramme for eleven i aktiviteten. Hvordan dette gøres ser vi nærmere på under Aktiviteten trin for trin.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 5.- 6. kl.
Musikalsk skaben

Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleven lærer at skrue en melodi sammen
  • Eleven lærer give instrumenterne plads til hinanden
  • Eleven oplever at elementer kan understøtte og annullere hinanden
  • Eleven lærer at bygge i mønstre der passer til 4, 8 eller 16 takter.
  • Eleven lærer at håndtere musikkompositioner i A- og B-stykker.
Forberedelse

Teknisk

Læreren viser eleverne, hvordan de finder videokurset om Soundation og sammen på klassen kan man fx se klippene omkring redigering af lydklip, indspilning via mikrofon og indspilning til midi, efterhånden som man bestemmer at eleverne skal have disse færdigheder. Læreren sørger for at klassen har en fælles kanal, ellers oprettes den gerne som en præsentationskanal, som eleverne kan udgive deres værker til.

Fagligt

Læreren opstiller rammen for opgaven, sådan at eleverne er bekendte med hvor lang tid, der er sat af til opgaven, samt hvilke mål de skal have med deres proces og produkt. Det er i rammen at opgaven finder sit rum, og du bør derfor ikke være bange for at presse lidt på, fx sige “jeg vil en tur i junglen og blive i rigtig godt humør”, eller “kan I gøre mig bange?”. Du kan også gå konkret til værks og sige, “jeg vil have 2-4 takter optakt, 8 takter A-stykke og 8 takter til B-stykket.”
Det er med dine formuleringer, at du tegner et billede af det rum, musikken skal bevæge sig indenfor til eleven, og det er dette rum, der skal give rammerne for elevens eksperimenteren og kreativitet. Forklar at processen både rummer faglige udfordringer såvel som plads til fordybelse, leg og æstetiske overvejelser.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/1710737/1410166292
Link til kilde

Aktiviteten trin for trin

Start forløbet med at eleverne to og to kommer godt i gang med et fælles projekt. Sørg for at have et headset til hver og et split-stik til lydudgangen så eleverne kan høre hvad de laver uden at forstyrre andre.
Eleverne skal starte med at komponere ud fra de lydfiler, der ligger i programmets musikbibliotek (se eller henvis til film 8, 9 og 10 om Soundation) Dette bevirker at de alle, uanset fagligt niveau, har et indhold de kan skabe et udtryk med. Lydklippene kan vælges tilfældigt efter smag og gehør, men eleven kan også sortere materialet efter instrument, tempo, tone- og stilart. Dermed kan eleven konkret udnytte sin viden om instrumenter, toneart og genre til at håndtere Soundations omfattende lydsamling.
Eleverne kan efter den første øvelse eller lektion, blive introduceret til indspilning via tastatur. (Se eller henvis til film 11 og 12 om Soundation). Det kan være mere krævende at håndtere midi-indspilninger, og eleven skal her have forståelse for kvantisering (den funktion der strammer indspilningen op så den passer rytmisk) og de skal have forståelse for at kunne redigere i det indspillede billede (hvilket de nemt kan få ved at se logikken fra klaviaturet i editoren). Da eleven kan vælge enten at indspille eller tegne musikken ind i editoren, kan vi også her sikre at rammerne passer til både dem der kan spille og dem der kan udtrykke sig mere famlende. MIDI giver eleven mulighed for at markere hvor, hvornår og hvor meget en tone skal spilles, og derefter tilpasse lyden på denne tone. Midi-formatet er dermed helt frit og formbart, hvilket er en fordel i efterbehandlingen af fejlindspilninger såvel som i det kreative efterspil, hvor en pibe kan blive til en tuba med ét klik.
Eleverne kan, når de er godt i gang, eller har lavet deres første produktion også opfordres til at bygge egne optagelser (se film 4 om Soundation), andres lydklip eller andre midi-filer ind i deres komposition. Det kan være et instrument de behersker, en linje tekst der speakes eller synges, eller det kan være lydoptagelser, der giver projektet rytme eller stemning, fx biler der kører forbi eller kopimaskinen der spytter papirer ud i et fyrværkeri af rytmiske lyde. Dermed rækker opgaven ud mod det analoge selvskabte samt det sociale aspekt i at spille sammen med andre, samt i at importere melodier eller stemninger der kan tilføre udtrykket særlig karakter, historisk vinkel eller genretræk.
Eleven gemmer løbende sit arbejde i programmet, og kan derfor også nemt eksperimentere videre hjemme på deres projekter. Tving eleverne til at udgive til Skoletube på bestemte tidspunkter, sådan at alle fx har udgivet deres projekt efter 30 og 60 minutter samt når de er færdige. (se film 7 om Soundation) Dermed har hver elev eller gruppe tre udgivelser af det samme projekt, og vi kan efterfølgende sammen opleve den forvandling og proces som sangen har været igennem. Sørg for at eleverne udgiver de færdige værker til klassens kanal på Skoletube. Find eksempler på grupper, der har fjernet indhold i processen, for ofte er det de få og enkle virkemidler der giver det stærkeste resultat, hvilket kan være en god huskeregel til de elever, der får sovset deres projekt for meget ind.
Fremlægningen er central for forløbet og kan også lægges ind som et element undervejs. Lad først klassen lytte til et nummer og give respons, og lad derefter eleven åbne sit projekt på tavlen, sådan at klassen kan se opbygningen og spørge ind til valgte lydklip, funktioner, effekter og justeringer. Dermed kan eleverne lære fif af hinanden.
TIP. Når eleverne vil være eksperter kan du henvise dem til kurset Lav dit eget dance-track med Soundation. Her kan selv de største nørder blive udfordret og inspireret.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Eleven har udvist mod på at eksperimentere
  • Eleven har skabt et rytmisk sammenhængende produkt
  • Eleven har forståelse for balance og opbygning
  • Eleven kan kombinere præfabrikeret og selvskabt indhold
  • Eleven har skabt et produkt med en bestemt stemning eller formål for øje
Kolofon
læringsmål3
Dette blogindlæg er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Musikalsk skaben med Soundation cc:by LærIT”