Musikquiz

drag and drop med H5P
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor eleverne skal lave quizzer til hinanden inden for musikfaget. Vi skal denne gang anvende programmet H5P – nærmere bestemt H5P’s Drag and Drop. Heri har vi nemlig mulighed for at lave små quizzer, hvor man eksempelvis skal trække en tone hen på den rigtige tangent eller placere navnene på et trommesæts enkelte dele de rigtige steder. Quizzerne kan nemt tilpasses og designes efter de emner, som I måtte arbejder med på klassen.
Formålet med dette forløb er at give eleverne en sjov og kreativ indgang til den måske lidt kedelige og tunge musikteori. Foruden at eleverne selv lærer, eller i hvert fald får genopfrisket, tonernes placering på et klaviatur, nodelinjerne eller en guitar, så giver forløbet også eleverne mulighed for at vende læringen på hovedet, idet de selv skal definere spørgsmålene og designe quizzen.
Forløbet kan struktureres således, at eleverne i mindre grupper udvælger et instrument, som de gør til genstand for en quiz, som resten af klassen så efterfølgende skal løse. De enkelte grupper tager billeder af deres instrument og uploader det til Drag and Drop. Herefter laves der zoner på billedet, hvor de forskellige svarmuligheder kan placeres, og inden quizzen uploades til Skoletube kan man ændre en række indstillinger efter eget behov.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Musik 5.-6. kl.
Musikforståelse

Eleverne skal udbygge deres kendskab til almindelige musikalske fagbegreber

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
At kunne udvælge områder af musikteoretisk viden som er vigtige at beherske
At kunne omsætte musikteoretisk viden til spørgsmål
At kunne lave en quiz i Drag and Drop med relevante musikteoretiske spørgsmål
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet en præsentationskanal, som eleverne kan aflevere deres quizzer i.

Fagligt

Eleverne skal have et grundlæggende kendskab til tonernes placering på forskellige instrumenter såsom klaveret, guitaren, bassen og andre relevante instrumenter, som befinder sig i jeres musiklokale. Derudover kan det også være en fordel, at eleverne kender til de mest basale dur- og mol-akkorder på et klaver og en guitar.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel


Se også “Find tonerne på bassen“, “D-dur akkord“, “Placer noderne“, “Toner og tangenter“.

Aktiviteten trin for trin

Eleverne inddeles i små grupper. Hver gruppe vælger et instrument fra musiklokalet og udtænker en quiz med udgangspunkt i instrumentets tonemateriale. (Se ovenforstående eksempler)
Eleverne tager et billede af det valgte instrument, så man tydeligt kan se eks. tangenterne, strengene og båndene eller trommerne og uploader det til Skoletube. Mangler I billeder af instrumenter, nodelinjer eller noder, kan I også hente dem i denne ressourcekanal.
Herefter går eleverne ind i H5P på skoletube og opretter et H5P-element af typen Drag and Drop.
Billedet af deres instrument uploades som baggrund.
Derefter laves der dropfelter på billedet. Dropfelter er de zoner på billedet, hvor der kan trækkes svarmuligheder hen på.
Derefter kan svarmulighederne laves som tekst eller som billede.
Nu skal dropfelt og svarfelt forbindes.
Til sidst kan man foretage generelle indstillinger såsom: må spilleren prøve igen? Skal svarmulighederne kunne placeres på alle dropfelter eller kun det rigtige? Skal man have ét point for hvert rigtig svar eller for at løse hele opgaven. Eleverne har også mulighed for at oversætte eksempelvis teksten på “check” og “retry” knapperne til dansk. Det samme gør sig gældende for point visning.
Når alt er på plads udgives projektet til Skoletube.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har udvalgt et bestemt musikteoretisk område
Eleven har vendt viden om til spørgsmål og opgaver
Eleverne har lavet en quiz i Drag and Drop, som klassekammeraterne forstod
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Jesper Paakjær, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Musikquiz med H5P cc:by LærIT”
Til forløbet er der desuden lavet en ressourcekanal med billeder af instrumenter, nodelinjer og noder.