Musikvideo

med WeVideo
Introduktion
Velkommen til dette forløb, hvor vi stiller skarpt på musikvideoen som ramme for undervisningen, og på hvor enkelt det er at lave musikvideoer med WeVideo på Skoletube.
I dette forløb tager vi afsæt i konkurrencen om at lave Danmarkshistoriens bedste musikvideo, hvor klassen skal lave en musikvideo med udgangspunkt i én af Sigurd Barretts 42 sange om historiske steder, tider og begivenheder. Forløbet her kan derfor også bruges til, at klassen deltager i denne konkurrence.
Forløbet med at lave en musikvideo er egentlig ganske enkelt: 1) ideer 2) optagelser og 3) redigering.
Altså først en fase hvor man lader ideerne komme frem og hvor man reflekterer over sangens tekst og musik. Teksterne har et klart historisk afsæt, og man kan derfor også bruge idefasen til at undersøge danmarkshistorien til den valgte sang. Derved får eleverne et større grundlag for at arbejde med historien og sangens tekst. I denne fase får vi grundlagt nogle ideer til, hvordan vi kan rekonstruere historiske scenarier og eleverne identificerer sig med historiens personer.
Optagelserne foregår med det udstyr I har. Det oplagte er telefoner, der er nemme at filme med og hvor I med Skoletube appen, nemt kan lægge alle jeres forskellige optagelser i én og samme råbåndskanal. Dermed kan I også opnå en større følelse af fællesskab omkring projektet – fordi alle kan være med – også til flere forskellige ting – man kan sagtens være danser i nogle scener og kameramand i andre.
Redigeringen er ganske enkel, for WeVideo fungerer som en lagkage. Læg lagene på og indstil dem derefter til at være synlige og usynlige, der hvor I vil. Det betyder, at det er utroligt nemt at få lyd og billede til at passe sammen, også uden større redigeringserfaring. Her kan I vælge at give redigeringsopgaven til én person eller gruppe, men I kan også vælge at alle, der har lyst kan redigere deres egen musikvideo – for råbåndet ligger jo i en kanal, som I alle kan hente fra. På den måde kan I også opleve, hvor stor magt og kreativt rum, der ligger i at redigere video.
De færdige musikvideoer udgives herefter til klassens kanal. Hvis I ønsker at deltage i konkurrencen om Danmarkshistoriens bedste musikvideo, skal I derefter udvælge én musikvideo, som derefter tilmeldes til konkurrencen.
Rigtig god fornøjelse.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Historie 5.-6. kl.
Historiebrug

Eleven kan konstruere historiske fortællinger

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan få ideer til at iscenesætte en historisk fortælling
Eleven kan få ideer til rekvisitter
Eleven kan få ideer til scenografi og optagelser
Eleven kan spille sine roller i optagelserne
Eleven kan optage video med en telefon og udgive optagelserne til en kanal på Skoletube
Eleven kan bidrage med ideer til redigering
Eleven kan redigere videooptagelser sammen med musik
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du opretter en ressourcekanal til at samle jeres optagelser, og at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal, som eleverne kan udgive den færdige musikvideo til.

Fagligt

Eleverne skal arbejde med sangens historie, sådan at de derved får forståelse for perioden, begivenheden, personerne, teknologierne eller hvad der ellers er nødvendigt for at kunne forstå og rekonstruere en bid af danmarkshistorien.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Start på klassen med at snakke om hvilke sange, som I kan have lyst til at arbejde med, eller som handler om begivenheder i Danmarkshistorien som I kender noget til.
Når sangen er valgt kan det være en god ide at gennemgå historien sammen på klassen. Dette kan I gøre ved at orientere jer på nettet eller ved at læse det tilhørende kapitel i Sigurds Danmarkshistorie, for i hans materiale passer hvert kapitel sammen med en sang.
Få ideer – skal filmen være stop motion, playback, med dans og teater, med skuespil, hvordan skal I klæde jer ud, hvilke baggrunde og steder kan bruges til optagelser etc.
Når I er klar til optagelser, så start musikken (højt) og optag. Tag gerne optagelserne om eller gentag dem med forskellige kameravinkler og beskæringer (god ide både at have nærbilleder, halvtotal og total).
Optagelserne uploades til jeres fælles råbåndskanal via Skoletube appen.
Når optagelserne er lavet kan I se optagelserne sammen på klassen og snakke om materialet. Herefter deles klassen ind i grupper, der hver har til opgave at lave en musikvideo ud fra optagelserne. Det gøres på følgende måde:
En elev i gruppen åbner WeVideo og importerer de rå optagelser.
Eleven tilmelder sig herefter kanalen med Sigurds musik, og importerer den valgte sang ind på lydsporet i WeVideo.
Herefter synkroniseres film- og lydspor.
Herefter kan andre længere optagelser lægges ind på samme måde , hvor filmen blot indstilles til at være usynlig de steder, hvor det ikke skal vises. Denne metode sikrer, at fx lange optagelser ikke skal synkroniseres mere end én gang.
Herefter kan man vælge at lægge effekter, tekster, grafiske filtre eller zoom og panorering på, inden den færdige film udgives til klassens kanal på Skoletube.
Her ses de færdige film igennem og sammen kan I beslutte eller stemme om hvilken musikvideo, som I vil indsende til konkurrencen. Dette gøres ved at tilmelde sig konkurrencekanalen og derefter tilføje mediet til kanalen.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleven har iscenesat en historisk fortælling
Eleven har fundet og udvalgt kostumer og rekvisitter
Eleven har deltaget i optagelserne
Eleven har optaget video med en telefon og udgive optagelserne til en kanal på Skoletube
Eleven er kommet med ideer under redigeringen
Eleven har redigeret videooptagelser sammen med musik til en færdig musikvideo
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Peter Leth, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Musikvideo med WeVideo” cc:by LærIT”
Læs mere om Sigurd Barretts Danmarkshistorie og de materialer han har udgivet på Skoletube, som må bruges frit i undervisningen i dette kit Sigurds Danmarkshistorie. Her finder du både links til ressourcekanaler og til forløb.
Hvis I vil arbejde med musikken og teksten til sangene, så besøg også forløbene Syng selv og Musikalsk tidsrejse.
Vi kan også anbefale bogmaterialet Sigurds Danmarkshistorie samt det komplette undervisningsmateriale med ideer og forløb.