My summer holiday

with Wrapster / Animoto
Introduktion
I arbejdet med elevernes sommerferieberetninger anvendes præsentationsværktøjerne Animoto til computer eller Wrapster i Skoletube-appen til iPad og iPhone. Mulighederne i de to Skoletubeværktøjer er stort set identiske, derfor beskrives de begge i forløbet.
Begge værktøjer skaber en fin ramme om arbejdet med sommerferieberetningerne og tilegnelsen af engelsk, både skriftligt og mundtligt.
Med udgangspunkt i elevernes oplevelser i deres sommerferie, arbejder eleverne med et kreativt produkt hvor de kombinerer lyd, billeder og video.
Eleverne træner i de små videoklip deres mundtlige selvtillid og øver sig i at beskrive deres oplevelser på engelsk, på skrift og i tale.
Der lægges i arbejdet op til at eleverne, sammen med deres familie, taler om oplevelserne mens de sker. Med dette som udgangspunkt skaber eleverne deres fortælling, når de er tilbage i skolen efter sommerferien.
Billederne til præsentationen tager eleven på deres mobiltelefon eller kamera i ferien.
I arbejdet kan eleverne supplere med billeder, der ligger tilgængeligt på nettet. Elevernes billeder anvendes som sproglig støtte i arbejdet.
Elevernes nysgerrighed og sproglige opmærksomhed er grundelementerne i dette forløb, hvor eleverne opfordres til at benytte engelsk i legen med de korte tekster og videoklip, når de laver deres personlige beretning om deres ferie.
Læreren kan vælge at understøtte arbejdet med sætningsskabeloner, der kan hjælpe eleverne til at formulere den skriftlige del af arbejdet.
Det sproglige fokus ligger på datidsformer i dette kommunikativ forløb.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Engelsk 1.-4. kl.
Skiftlig kommunikation

Eleven kan forstå og skrive hyppige ord og udtryk samt korte tekster om hverdagsemner på engelsk

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
Eleven kan kommunikere med enkle ord og korte sætninger
Eleven kan formulere enkle sætninger om egne oplevelser på skrift og i tale.
Eleven skal lære at anvende billeder og tekst i en sammenhængende fortælling
Forberedelse

Teknisk

Eleverne skal oprette deres egen kanal på Skoletube, der fungerer som mediesamling til opgaven. Feriebilleder og små videoklip uploades løbende til kanalen.
Det gør det lettere for eleverne når præsentationen skal laves. Derudover kommer eleverne ikke i pladsproblemer og bliver nødt til at slette deres billeder, hvis de har en telefon med en lille hukommelse. Forældre kan eventuelt også hente Skoletube appen til deres telefon, og dermed kan eleven også bruge deres telefon til at indfange billeder og små filmklip.
Til selve afleveringen af den færdige film, er det en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleverne præsenteres for et eksempel på en sommerferieberetning lavet i Animoto/Wrapster, så de ved hvad der er de skal være på udkig efter.
Der tages en snak om ferieminder og hvordan fysiske minder kan inddrages i arbejdet. Busbilletter, sjove servietter, en sjov colaflaske, alt sammen noget der kan give elevernes præsentation et personligt udtryk.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

http://www.skoletube.dk/video/1976638/1837660166

Aktiviteten er beskrevet i to afsnit. Først for Animoto (computer) og herunder for Wrapster (iPad og iPhone).

Aktiviteten trin for trin – i Animoto

Har du billeder og video liggende på telefon eller iPad uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.
Eleverne opretter et nyt projekt og giver det en titel.
Nu indsættes der billeder i præsentationen. Eleven vælger mellem sine billeder, der nu ligger i en kanal på Skoletube.
Dernæst vælges de små korte videoklip til præsentationen, som efterfølgende redigeres.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip. Man flytter let rundt på billederne ved at trække dem rundt.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billederne eller ind som rene sætte tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat.
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Gennemse filmen og tilpas herefter hastigheden til man er tilfreds.
Når præsentationen er klar, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre du ønsker at fortælle om din ferie.

Aktiviteten trin for trin – i Wrapster

Har du billeder og video liggende på telefon eller iPad uploades disse først til en kanal på Skoletube , så de nemt kan hentes ind i præsentationen. Man uploader let alle klip med funktionen multiupload via Skoletube-appen.
Eleven åbner Wrapster i Skoletube appen og opretter et nyt projekt.
Herefter indsættes ens billeder, der nu ligger på Skoletube til projektet.
Dernæst hentes de små korte videoklip til præsentationen. Filmene redigeres herefter.
Herefter tilpasses rækkefølgen af billeder og filmklip, ved at trække rundt med medierne.
Nu er det tid til at sætte tekst ind i præsentationen. Man kan vælge at lægge tekst direkte på billederne eller ind som rene tekst-slides. Benyt et mix af begge muligheder og få det bedste resultat.
Så skal der vælges musik til præsentationen, samt et tema. Der er mange forskellige temaer tilgængeligt, det gælder blot om at gå på opdagelse og finde den helt rigtige.
Gennemse filmen og tilpas hastigheden til man er tilfreds.
Når præsentationen er klar, og du har gennemset den, udgives den let til klassens kanal på Skoletube og kan desuden nemt deles med forældre eller andre du ønsker at fortælle om din ferie.
 
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
Eleverne har lært nye ord igennem arbejdet med deres præsentation.
Elevernes nysgerrighed har igennem forløbet givet dem et øget fokus på at berette om deres oplevelser.
Eleverne har koblet billeder og tekst og lyd har delt deres oplevelser med resten af klassen.
Eleven viser forståelse for feriemålets historie og kultur.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, fra Leg med IT, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Holiday with Animoto or Wrapster” cc:by LærIT