Naturkatastrofer
med Book Creator

Multimodale fagbøger
Introduktion
I forløbet her skal eleverne producere fagbøger om naturkatastrofer. Til det anvender de værktøjet Book Creator på Skoletube.
Eleverne skaber deres faglige fortællinger i en kreativ e-bog, hvor de kombinerer forskellige formidlingsformer og hvor de enkelte modaliteters styrker kommer til udtryk og understøtte hinanden.
Klassen arbejder med det overordnede fælles tema naturkatastrofer.
I grupper arbejder eleverne med hver deres underemne og skaber en bog, der når bøgerne til slut kombineres, bliver til et kapitel i en fælles bog, I eksemplet ses en af gruppernes bidrag. De har arbejdet med tsunamier.
Gruppernes emner tager således udgangspunkt i et konkret meteorologisk eller geologisk fænomen, der har store konsekvenser for mennesker.
Med modeller, beskrivelser, animationer, faktabokse, billeder og videoklips skaber klassen tilsammen en digital bog, som fungerer som klassens fælles noteværktøj.
Book Creator rummer en lang række kreative muligheder der hjælper eleven rigtig godt på vej og skaber en fin rammer om arbejdet med den multimodale faglige fortælling.
Rigtig god fornøjelse
Læringsmålmodel-fullcirkel

Geografi 7.-9. kl.
Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål

Eleven kan beskrive hvilke meteorologiske eller geologiske forhold, der forårsager en naturkatastrofe.

Eleven kan anvende faglige begreber, der knytter sig til eksemplet.

Eleven kan anvende illustrationer eller modeller, der viser den proces, der er årsag til en naturkatastrofe.

Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet et bibliotek i Book Creator.
Ved oprettelsen dannes en kode, der skal deles med eleverne.
Det kan ligeledes anbefales, at der oprettes enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal. Her kan I gemme de færdige bøger og dele dem med forældrene, eller udstille dem på PLC.
I forløbet lægges der op til at man fletter elevernes bøger til en fælles bog, derfor er det vigtigt, at alle vælger det samme format til deres bøger.
Ønsker man at eleverne kan zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic og anvendes paneler.

Fagligt

Eleverne søger i grupper efter information om den type af naturkatastrofe de arbejder med.
Det kan være en god idé at have et fast struktur omkring opbygningen, så der er en form for rød tråd i den fælles bog.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Åben Book Creator på Skoletube i din Chrome Browser
Start eventuelt med at se en kort gennemgang af Book Creator.
Eleverne logger ind i biblioteket med den kode der blev genereret ved oprettelse af biblioteket.
Nu kan eleverne oprette en bog i biblioteket. Det er vigtigt at alle vælger den samme type skabelon, da bøgerne til sidst samles til en bog.
Hvis man som i eksemplet vil kunne zoome ind på dele af et billede, så skal der vælges en bog af typen comic.
Der kan nu indsættes og tilpasses tekst i bogen.
Det er muligt at diktere teksten samt at få skrivestøtte i arbejdet med tekst i Book Creator.
Det er ligeledes muligt at få hjælp til oplæsning, eller benytte skærmlæseren, hvis du har AppWriter.
Billeder kan indsættes fra Skoletubecomputeren eller ved søgning på Google i Book Creator eller fra tjenesten Pixabay eller Unsplash.
Anvender man paneler kan man vælge at zoome på billederne og stille skarpt på dele af motivet.
Med computerens webcam kan du tage både billeder og video direkte ind i din bog.
Når gruppernes bøger er færdige er det tid til at flette elevernes bøger.
Nu er det tid til at udgive bogen til Skoletube.
Der findes vejledninger til Book Creator på Skoletubeguide.

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring

Eleven har i e-bogen anvendt faglige begreber i sine beskrivelser af en naturkatatrofe.

Eleven har beskrevet og vist, hvordan der kendetegner en naturkatastrofe og hvilke konsekvenser det kan have, når den rammer et land.

Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Naturkatastrofer med Book Creator” cc:by LærIT”
Topbillede og udvalgt billede: Dric CC0 fra Pixabay
Musik introklip: Memorized CC BY Josh Woodward