Novellelæsning med Pixton

Meddigtning og fordybelse
Introduktion
I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med novellelæsning. Eleverne følger spor i teksten ved hjælp af programmet Pixton.
Eleverne arbejder med meddigtningsopgaver undervejs i læsningen af novellen og laver i Pixton tegneserier med bud på historier, der gemmer sig i novellerne.
Gennem arbejdet med tegneserierne fordyber eleverne sig i novellerne og dykker ned i f.eks. tematikkerne og personerne og deres indbyrdes forhold.
Der sættes i forløbet fokus på fordybelse, og det at kunne læse mellem linjerne og derved forstå tekstens forskellige lag.
Eleverne er i dialog med teksten og har en aktiv rolle i læsningen, da de selv konstruerer deres forståelse af denne.
I Pixton kan man arbejde med personernes udtryk, kropssprog, samt hvordan de taler sammen, og hvad der tales om.
Programmet giver eleverne lov til at sætte billede og udtryk på deres oplevelse af novellen. De skaber derved deres egen udgave af novellen hvilket giver dem et ejerskab og skaber motivation.
I Eksemplet tages der udgangspunkt i novellen “Læreplads” af Kim Fupz Aakeson
Der laves et nedslag under læsningen, hvor eleverne skal lave deres tegneserier.
Nedslaget laves i midten af novellen, hvor eleverne skal forestille sig en dialog mellem to af novellens personer. Eleverne skal bruge Pixton til at give deres bud på en dialog mellem de to personer. En dialog, vi ikke hører konkret i teksten.
Antallet af meddigtningsnedslag kan variere fra novelle til novelle.
Der kan laves flere nedslag i teksten undervejs eller man kan nøjes med et ved fx point of no return eller novellens slutning.
Det er en god idé at lade eleverne læse hinandens historier på Skoletubekanalen eller læse dem højt i klassen. Derved opnås et fortolkningsfællesskab i klassen, som åbner elevernes øjnene for forskellige forståelser og udtryk på samme novelle og skaber tolerance og motivation i klassen.
Når eleverne har arbejdet i Pixton og blevet fortrolige med programmet åbner det muligheden for at bruge det i mange andre danskfaglige sammenhænge.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk efter 9. klasse
Fremstilling

Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Læringsmålmodel
forslag til
Læringsmål
  • Eleven arbejder med at forstå og fortolke en novelle
  • Eleverne arbejder med personkarakteristik og personernes indbyrdes forhold
  • Eleven arbejder med at omsætte novellegenren til tegneseriegenren
  • Eleverne arbejder med at træne deres forestillingsevne
  • Eleverne arbejder med at fastholde læsningen og fordybe sig i teksten
Forberedelse

Teknisk

Inden forløbet skal der oprettes en klassekanal til klassen.
Derefter skal du importere din klasse til kanalen, så de kan uploade deres tegneserie, når de er færdige med denne.
Derudover er det godt at bruge noget tid på at udforske programmet fx ud fra tooltips-videoerne nedenfor, så du er sikker i det, når du skal gennemgå det for eleverne.
På kanalen “Novellelæsning med Pixton” kan eleverne tilgå eleveksempler fra andre noveller som inspiration, inden de selv går i gang med arbejdet.

Fagligt

Eleverne skal have viden om at lave boganmeldelser.
Eleverne skal være bekendt med traileren og denne genres træk.

læringsmål2
forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktivitet trin for trin

Start med at lave en fælles introduktion til Pixton, samt hvordan man opretter sin egen tegneserie.
I klassen læses novellen nu højt i fællesskab. Når læreren når til det første nedslag, stopper hun og introducerer til opgaven.
Herefter går eleverne i gang med arbejdet og kan med fordel starte med besøge kanalen “Novellelæsning med Pixton” og samle inspiration ud fra en række eleveksempler.
Start med at åbne programmet Pixton og tryk på opret nyt
Opret en tegneserie. Vælg Tegneserie og vælg Avanceret, da det giver adgang til flere muligheder.
Vælg den baggrund du synes passer bedst til situationen i novellen. Her kan du vælge en samling, som er en række baggrunde med samme tema f.eks. et hus.
Indsæt derefter de personer, som skal optræde i tegneserien. Her kan du både arbejde med mimik og kropssproget via de mange muligheder i dette tool.
Tilføj objekter hvis det giver meningen i forhold til novellen.
Til slut indsættes der talebobler og det besluttes, hvad personerne skal sige.
Her er det også væsentligt at kaste et endeligt blik på hele billedet for at vurdere om kropssprog, mimik, replikker og talebobleformater passer sammen ift tolkningen af teksten.
Afslutningsvis udgives tegneserierne på klassens kanal og de læses højt fra smartboardet eller lignende inden resten af novellen læses sammen.
 

læringsmål3
forslag til
Tegn på læring
  • Elever arbejder med at give personerne forskellige udtryk, kropssprog, mimik og talebobleformater.
  • Eleven bruger sin fantasi og forestillingsevne til at digte “afstikkerhistorier” i Pixton
  • Eleven tolker videre på teksten med blik for genren og den situation som novellen udspiller sig i.
  • Eleverne kan forholde sig til teksten og gå i dialog med denne.
Links til eleven
Start med at åbne programmet Pixton og tryk på opret nyt
Opret en tegneserie. Vælg Tegneserie og vælg Avanceret https://vimeo.com/148844609
Vælg en bagrund https://vimeo.com/152127964
Indsæt derefter personer som skal optræde i tegneserien https://vimeo.com/152127963 
Tilføj objekter i tegneserien https://vimeo.com/152127966
Til slut indsættes der talebobler https://vimeo.com/152127967
Udgiv filmen til Skoletube https://vimeo.com/148844605
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er udarbejdet af Marie Lassen Jørgensen og udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Novellelæsning med Pixton” cc:by LærIT”