Nye ord med Book Creator

Multimodale fortællinger
 
Introduktion
I dette forløb skal eleverne arbejde med tilegnelse af nye ord, som de møder i deres nærmiljø. Der er fokus på de ord eleven møder i hjemmet og i hverdagen i skolen. Der vælges et emne der danner udgangspunkt for elevernes præsentation i Book Creator. Der arbejdes i forløbet med overbegreber som f.eks. mad, fritid osv, som det ses i eksemplet. Eleverne træner og øger deres ordforråd og får igennem arbejdet med tekst, lyd, video og billeder tilegnet sig nye ord. Forløbet kan tilpasses elevens danskfaglige kundskaber og gennemføres på forskellige niveauer fra enkelte ord der knyttes til et billede, til beskrivelser i sætninger og videofortællinger der knytter sig til en mere dybdegående beskrivelse og emnet. Med Book Creator kan eleverne lave en kreativ fortælling hvor der også i inddrages kreative fysiske produktioner.
Læringsmålmodel-fullcirkel

Dansk som andetsprog 1.-9. kl. Skrivning

Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til kommunikation.
Læringsmålmodel forslag til
Læringsmål
Eleven skal øge sit ordforråd inden for den nære omverden Eleven skal blive i stand til at kommunikere skriftligt med enkeltord fra hverdagen Eleven skal øge sin lyst til at udtrykke sig mundtligt omkring de ord der findes i den nære omverden Eleven skal arbejde med sammenhængen i lyd og billeder i sproget
Forberedelse

Teknisk

Det er en forudsætning for forløbet, at du har oprettet enten en afleveringskanal eller en præsentationskanal.

Fagligt

Eleven skal være klædt på til at finde billeder/tage billeder af de ord der passer til det emne der arbejdes med. Eleverne kan eventuelt meldes ind ressourcekanalen ”Min hverdag” på skoletube. I denne kanal findes en række billeder med ting, eleverne møder i deres hverdag
læringsmål2 forslag til
Forløbet

Eksempel

Aktiviteten trin for trin

Her vises vejledninger til Book Creator web. For gennemgang af Book Creator på iPad, se nedenfor. Giv eleverne koden til dit bibliotek, så de kan tilmelde sig og oprette deres bøger. Eleverne opretter en bog enten i grupper eller individuelt. Indsæt nu billeder, og optag video og lydfiler. Lad eleverne fortælle om de ord de har fundet. Tegn direkte i bøgerne eller upload billeder af tegningerne til bogen Når bøgerne er færdige udgives de til Skoletube.
Forløbet på iPad
Start eventuelt med at se en kort intro til arbejdet med Book Creator på iPad. Opret en ny bog Indsæt billeder, optag billeder eller video og optag lydfiler. Tegn direkte i bøgerne eller upload billeder af tegningerne til bogen Når bøgerne er færdige udgives de til Skoletube. Vi anbefaler, at I ligeledes gemmer bøgerne som epub-fil. Se flere vejledninger på Skoletubeguide
læringsmål3 forslag til
Tegn på læring
Eleven har igennem arbejdet med sin præsentation tillært sig nye ord. Eleven har lært et eller flere nye tillægsord der benyttes til beskrivelse af billederne i præsentationen. Eleven har trænet sin udtalelse af nye danske ord gennem arbejdet med sin præsentation.
Kolofon
læringsmål3
Dette forløb er forfattet af Rikke Falkenberg Kofoed, og er udgivet af LærIT under den åbne licens cc:by. Indlægget må deles, gengives og bearbejdes frit, når blot man krediterer ophavet “Nye ord med Book Creator” cc:by LærIT” Musik i introfilm: “Wake up” CC:BY Josh Woodward