H5P, Skole- og Studieblogs erstattes af nye platforme.

Skoleblogs/Studieblogs erstattes med studiesites og H5P udskilles fra Skoleblogs/Studieblogs og får sin egen selvstændige platform.

Har du vigtigt indhold liggende på nuværende Skoleblogs/Studieblogs/H5P, så vil det I slutningen af august være muligt at overføre det til kommende Studiesites/H5P.

Hvordan du foretager denne overførsel, vil vi dokumentere, så snart de nye platforme er klar.

Men ellers slettes alt på nuværende Skoleblogs/Studieblogs/H5P d. 01/10-2021.

Studiesites er NU tilgængelig via skoletube/studietube.dk eller direkte via studiesites.dk
Det nye H5P forventes tilgængeligt midt i september. Mere info snarest.

Følg med og vær opdateret på vores facebookside: